USE THE CODE: INT30 FOR 30% DISCOUNT ON HIGHEST PRICED ITEM IN CART

Bezpečnosť Vašich osobných údajov u DefShop

Defshop Ustanovenia o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov od DefShop GmbH (ďalej označovaná ako Defshop), Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Vás informuje o tom, za akým účelom a akým spôsobom Defshop zbiera a spracováva Vaše osobné údaje. 

Vaše osobné údaje

Defshop sa pri zbieraní a spracovávaní Vašich osobných údajov riadi platnými zákonnými ustanoveniami, obzvlášť Spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG), a zaobchádza s Vašimi údajmi vždy zodpovedne a svedomito.

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa týkajú Vašich osobných a/alebo vecných pomerov a pripúšťajú spätné uzávery ohľadom Vašej identity (napr. meno a e-mailová adresa).

Internetová stránka a systémy Defshop-u sú vďaka technickým a organizačným opatreniam chránené proti strate, zničeniu, sprístupneniu, zmene alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami. Napriek pravidelným kontrolám však úplná ochrana pred všetkými nebezpečenstvami nie je možná.

SEMKNOX-vyhľadávanie

Naša webová stránka používa v rámci interného vyhľadávania produktov službu od spoločnosti SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Drážďany. Vďaka nej sa Vám zobrazujú vhodné produkty k Vášmu vyhľadávaniu prostredníctvom našej webovej stránky. Vaše vyhľadávanie je preto priamo sprostredkované spoločnosti SEMKNOX. Zahŕňa to aj prenos Vašej IP-adresy ako aj prípadne prideleného Session-ID. Obe informácie sa môžu vzťahovať na osoby. K prenosu ďalších osobných údajov nedochádza.

SEMKNOX preto používa tzv. „Cookie“, tzn. textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a ktoré Vám umožňujú úspešne používať funkciu vyhľadávania. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní funkcie vyhľadávania Vami ako používateľom sa prenášajú na server v Nemecku hostovaný od SEMKNOX a uložia sa tam. Spoločnosť SEMKNOX z nášho poverenia použije tieto informácie, aby zodpovedala Vaše vyhľadávanie.

Súbor cookie obsahuje posledné QueryId zadané vyhľadávacou službou spoločnosti SEMKNOX a je uložený na 24h.

Spracovanie informácií vygenerovaných súborom cookie a sprostredkovaných spoločnosti SEMKNOX prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) EU-DSGVO za účelom stvárnenia našej webovej stránky zodpovedajúc potrebám.

Používanie Vašich osobných údajov

Defshop používa Vaše údaje na to, aby mohol splniť s Vami uzatvorenú zmluvu (obzvlášť na zásielkové účely, spracovanie reklamácií, realizáciu platby a príp. pre overenie platobnej schopnosti). Vaše údaje sú ukladané, pokiaľ je to potrebné pre náležité vedenie spoločnosti (napr. z daňovoprávnych dôvodov).

Ponuky prostredníctvom e-mailu/newsletter

Ak ste u Defshop-u zakúpili jeden alebo viaceré výrobky (stály zákazník), chceli by sme Vám prostredníctvom e-mailu zasielať ďalšie dôkladne vyberané ponuky podobného tovaru z nášho sortimentu. Osobné údaje zahŕňajú meno, priezvisko, dátum narodenia, a tiež kontaktné adresy a aktuálne údaje o predaji (napríklad kupóny a členstvá). Touto registráciou okrem toho potvrdzujete, že ste starší ako 14 rokov. Kedykoľvek môžete odmietnuť možnosť zasielania ponúk e-mailom tak, že na konci príslušného e-mailu kliknete na odkaz „Zrušiť newsletter“ alebo sa obráťte na náš zákaznícky support (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, e-mail: [email protected]). Týmto nevznikajú žiadne iné náklady okrem sprostredkovacích poplatkov podľa základných tarifov.

Okrem toho máte možnosť zaregistrovať sa na našej internetovej stránke i bez predchádzajúceho nákupu za účelom dostávania našich newsletter tak, že v políčku pre prihlásenie newsletter zadáte Vašu e-mailovú adresu, potvrdíte objednávacie tlačidlo a v následne odoslanom potvrdzovacom e-maili na Vašu e-mailovú adresu stlačíte aktivačný odkaz. Kedykoľvek máte možnosť odmietnuť budúce zasielanie ponúk e-mailom tak, že na konci príslušného e-mailu kliknete na odkaz „Zrušiť newsletter“ alebo sa obráťte na náš zákaznícky support (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, e-mail: [email protected]).

Prístup tretích osôb k Vašim údajom

DefShop nepovoľuje tretím osobám prístup k Vašim osobným údajom, pokiaľ to nie je potrebné k splneniu zmluvy alebo zákonne požadované (napr. za účelom trestného stíhania). Predovšetkým nie sú Vaše osobné údaje poskytované ďalej na používanie na reklamné účely tretích osôb.

Používanie cookies

Na rôznych stránkach používame cookies, aby sme návštevu našej webovej stránky stvárnili atraktívne a umožnili používanie relevantných funkcií. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané va Vašom počítači. Vačšina nami používaných cookies je na konci práce browsera z Vášho pevného disku opäť vymazaná (tzv. pracovné cookies). Iné cookies ostávajú vo Vašom počítači a umožňujú Vám, že je Váš počítač pri Vašej ďalšej návšteve u nás opäť identifikovaný (tzv. trvalé cookies). Žiadnym tretím osobám nie je dovolené získavanie, spracovávanie alebo používanie osobných údajov získaných pomocou cookies skrze našu webovú stránku.

Google Analytics/Webové analyzačné služby

Webová stránka Defshop-u používa webovú analyzačnú službu Google Analytics, webovú analyzačnú službu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky skrze Vás. Prostredníctvom cookie vytvorené informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky sú spravidla prenášané na server Googlu v USA a tam ukladané. IP-adresa je prostredníctvom Defshop-u anonymizovaná (anonymizeIp() tzv. IP-Masking), preto je Vaša IP-adresa od Googlu vrámci členských krajín Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je IP-adresa v plnej dĺžke prenášaná na server do USA a tam skrátená. Z poverenia od Defshop-u používa Google tieto informácie na to, aby vyhodnotil Vaše používanie internetovej stránky, zostavil reporty o aktivitách webovej stránky a poskytol Defshop-u ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP-adresa sprostredkovaná Vaším browserom vrámci Google Analytics nie je spájaná s inými údajmi od Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho browser-softwaru; upozorňujeme však na to, že v tom prípade prípadne nebudete môcť používať všetky funkcie na internetových stránkach Defshop-u v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytváraných prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) na Googli ako aj rozširovaniu týchto údajov prostredníctvom Googla tak, že si stiahnete a nainštalujete browser-plugin dostupný pod nasledujúcim odkazom (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Okrem toho sú súbory cookie uložené aj spoločnosťou Google Inc., ktorá v anonymnej forme pre marketingové účely zbiera a ukladá informácie o správaní návštevníkov webových stránok ohľadom surfovania po internete. Tak môžu byť zobrazované cielené odporúčania produktov vo forme reklamných bannerov resp. reklám na webových stránkach tretích strán (tzv. Publisher). Tieto údaje nemožno použiť na osobnú identifikáciu návštevníka webovej stránky. Zhromažďované údaje sú používané iba na stvárnenie zodpovedajúce potrebám resp. zlepšenie našej ponuky. Nedochádza k inému používaniu alebo sprostredkovaniu tretím stranám. Všetky dôležité informácie o Google cookie súboroch nájdete tu (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en).

Ak nechcete akceptovať súbory cookie našich poskytovateľov služieb a partnerov, môžete vo Vašom prehliadači zvoliť nastavenie "Blokovať cookie súbory tretej strany". Spravidla sa Vám v menu-lište Vášho webového prehliadača prostredníctvom funkcie nápovedy zobrazí, ako odmietnete nové cookie súbory a ako môžete vypnúť už obdržané cookie súbory. Detailné informácie o tom, ako vykonať nastavenia v prehliadači, ktorý používate, nájdete na nasledujúcom odkaze (https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en).

Pri spoločne používaných počítačoch, ktoré sú nastavené na prijímanie súborov cookie a flash cookie, odporúčame vždy po dokončení úplné odhlásenie.

Na webovej stránke Defshop-u sú okrem toho prostredníctvom Webtrekk, webovej analyzačnej služby ponúkateľa Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin, zhromažďované a ukladané údaje, z ktorých sú pod pseudonymom vytvárané používateľské profily. Používateľské profily slúžia na analýzu správania návštevníkov a sú vyhodnocované za účelom zlepšovania našej ponuky a jej zostavovania orientovaného na zákaznícke priania. Tu možno nasadiť cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú lokálne ukladané na počítači návštevníka stránky a tým umožňujú jeho identifikáciu pri ďalšej návšteve našej stránky. Pseudonymizované užívateľské profily bez samostatne udeleného, výslovného súhlasu postihnutého nie sú spájané s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Proti zbieraniu a ukladaniu údajov za účelom webovej analýzy môžete kedykoľvek protestovať s účinkom do budúcnosti. Obráťte sa preto prosím na náš zákaznícky support (tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, E-mail: [email protected]).

Používanie Facebook Social Plugins

Ponúkame Vám možnosť zdieľať určité obsahy z webovej stránky Defshop-u s Vašimi kontaktami na Facebook-u. Preto používame takzvané Social Plugins od Facebook-u. Tieto pluginy sú poskytované od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Prehľad a vzhľad Facebook Social Plugins nájdete tu, ďalšie všeobecné informácie týkajúce sa Social Plugins si môžete prečítať tu.

Pri vybudovaní internetovej stránky zisťuje Váš browser kód Facebook Social Plugins priamo od Facebook-serveru a pripojí ho do internetovej stránky zobrazenej na Vašej obrazovke. Nemáme teda žiadny priamy vplyv na obsah Facebook-u.

Podľa vlastných údajov ukladá Facebook na dobu 90 dní dátum a čas návštevy, konkrétnu internetovú adresu, na ktorej sa nachádza Social Plugin, a ďalšie technické údaje ako napríklad IP-adresu, typ browsera alebo prevádzkový systém, aby služby Facebook-u ďalej optimalizoval. Po uplynutí 90 dní sú údaje anonymizované, takže s Vami ďalej nemôžu byť spájané. Ďalšie informácie od Facebook-u týkajúce sa tejto témy nájdete tu.

Ak ste počas návštevy Defshop-u súčasne prihlásený na Facebook-u, môže Facebook priradiť Vami navštevované stránky Vášmu Facebook-účtu. V prípade zakliknutia niektorého Social Plugin Facebook-u je informácia o tejto interakcii sprostredkovaná Facebook-u a tu uložená.

Informácie o ochrane osobných údajov od Facebook-u ako i ďalšie možnosti nastavení pre ochranu súkromnej sféry môžete nájsť tu. Pravidelne sa prosím informujte na všetkých tu uvedených linkoch ohľadom Facebook-u, pretože ustanovenia o ochrane osobných údajov od Facebook-u sú často z dôvodu rozšírenej funkčnosti Social Plugins aktualizované a prispôsobované.

Používanie tlačidla Google+

Defshop Vám ponúka možnosť označiť určité obsahy od Googlu tlačidlom +1 a odporúčať ich prostredníctvom Vašej Google+ siete. Táto služba je prevádzkovaná prostredníctvom Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

Pri vybudovaní internetovej stránky zisťuje Váš browser kód pre tlačidlo +1 priamo od Google-serveru a pripojí ho do internetovej stránky zobrazenej na Vašej obrazovke. Nemáme teda žiadny priamy vplyv na obsah údajov vyvolaných v tejto súvislosti z Googla.

Po vlastných údajoch zaznačí Google jednak informácie, že ste určitý obsah označili s +1, druhak informácie o stránke, ktorú ste pri kliknutí na +1 navštívili. Okrem toho je podľa Googlu zaznačená Vaša IP-adresa a iné informácie týkajúce sa browsera. Google od 1. marca 2012 zjednotil prehlásenie o ochrane osobných údajov a rozhodol sa, že nedá k dispozícii žiadne ďalšie informácie pre používanie tlačidla +1, ktoré je relevantné z hľadiska právnej ochrany osobných údajov. Tlačidlo +1 - Ustanovenia o ochrane osobných údajov a Google Plus Ustanovenia o ochrane osobných údajov už nemožno zobraziť.

Ak ste na Googli prihlásený Vaším účtom, sú zozbierané informácie priradené k Vášmu Google-kontu. Vaše +1 môžu byť zobrazené ako poznámky spolu s Vaším profilovým menom a Vašou fotografiou v Google-službách alebo vo Vašom Google-profile.

Podľa vlastných údajov Google nezaznamenáva priebeh Vášho používania internetu a tiež iným spôsobom nevyhodnocuje Vašu návštevu internetovej stránky +1-ikonkou. Google však ukladá krátkodobo, v bežnom prípade asi dva týždne, niektoré údaje o Vašej návšteve z dôvodu systémovej údržby a odstraňovania porúch. Tieto údaje však nie sú štrukturované podľa individuálnych profilov, používateľských mien alebo URL. Ďalšie informácie od Googlu týkajúce sa tejto témy nájdete tu.

Vždy máte kontrolu nad Vašimi +1-obsahmi. Všetky Vaše +1 môžete spravovať prostredníctvom +1-Tab vo Vašom Google-profile. Ak si neželáte, aby Google zbieral informácie o Vás prostredníctvom našich internetových stránok a spájal ich s Vaším Google-kontom, mali by ste sa pred Vašou návštevou odhlásiť z Vášho Google-konta.

Ďalšie informácie ohľadom účelu a rozsahu zbierania, ukladania a spracovávania Vašich údajov u Googla ako aj ohľadom jednotlivých nastavení nájdete na nasledujúcich odkazoch:

- +1-tlačidlá,

- Google profil,

- +1-tlačidlo

- Google ustanovenia o ochrane osobných údajov.

Pravidelne sa prosím informujte na všetkých tu uvedených linkoch ohľadom Googlu, pretože ustanovenia o ochrane osobných údajov od Googlu sú často z dôvodu rozšírenej funkčnosti aktualizované a prispôsobované.

Oslobodenie sa od Twitter

Defshop Vám ponúka môžnosť zverejniť určité obsahy prostredníctvom Twitter. Toto je možné vďaka službe Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 a príslušne konfigurovanému programu plugin.

Pri vybudovaní internetovej stránky zisťuje Váš browser kód pre Twitter-tlačidlá priamo od serveru Twitter Inc. a pripojí ho do internetovej stránky zobrazenej na Vašej obrazovke. Nemáme teda žiadny priamy vplyv na obsah údajov vyvolaných v tejto súvislosti od Twittera.

Podľa vlastných údajov uloží Twitter obsah informácií od Tweet a jeho metadát. K tomu patria dátum a čas od Tweet, internetová adresa, na ktorej sa nachádza Tweet Button a ďalšie technické údaje ako IP-adresa, typ browsera a používaný prevádzkový systém. Twitter neinformuje o tom, ako dlho sú informácie ukladané. Ďalšie informácie od Twitter Inc. týkajúce sa tejto témy nájdete tu.

Pravidelne sa prosím informujte na všetkých tu uvedených linkoch ohľadom Twitter, pretože ustanovenia o ochrane osobných údajov od Twitter sú často z dôvodu rozšírenej funkčnosti aktualizované a prispôsobované.

Text zmluvy

Text zmluvy uložíme a odošleme Vám údaje týkajúce sa objednávky prostredníctvom e-mailu. Kedykoľvek si môžete prečítať AGB. Minulé objednávky si môžete pozrieť vo Vašom zákazníckom konte.

Vaše práva

Máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie, opravy, blokovanie príp. vymazanie ohľadom Vašich uložených údajov. Obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis na tel. čísle: 030 40998241 alebo prostredníctvom e-mailu na [email protected], alebo nám svoju žiadosť zašlite faxom na: 030 409982401.

I v prípade iných otázok ohľadom zbierania, spracovania alebo používania Vašich údajov ako i odvolania udeleného súhlasu sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis.

V prípade ďalších otázok ohľadom ochrany osobných údajov sa obráťte prosím na náš support:

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH

Thomas Fritsch

Wiesenring 2

04159 Leipzig

Tel: +49 341 4653-182

Fax: +49 341 4653-423

[email protected]