USE THE CODE: INT30 FOR 30% DISCOUNT ON HIGHEST PRICED ITEM IN CART
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Ako môžem vrátiť zakúpený tovar?

Ak pri Tvojom balíku nie je priložená balíková značka, môžeš si ju sám vystaviť a stiahnuť na „Môj DefShop" > „Balíková značka pre retoure". Túto nalepíš na balík a odošleš ho naspäť DefShop-u. Balíkovú značku si samozrejme môžeš vyžiadať i e-mailom ([email protected]) alebo telefonicky na +49 (0)30 40998241.Balíkovú značku Ti následne zašleme podľa želania e-mailom alebo poštou.

Ak pri Tvojom balíku nie je priložená balíková značka, môžeš si ju i stiahnuť online na „Môj DefShop" > „Stiahnuť formulár pre vrátenie tovaru".

Rezerváciu pri výmene môžeš uskutočniť tiež ihneď online na „Môj DefShop" > „Moje objednávky“ > "Retour", rovnako i prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky pomocou nášho zákazníckeho servisu.

Čo musím urobiť, ak je doručený tovar poškodený?

V takom prípade postupuj nasledovne:

1.  Kontaktuj zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu ([email protected]) alebo telefonicky na +49 (0)30 4099 8241

2.  Na priloženom formulári pre vrátenie produktu detailne uveď dôvod a popis chyby

3.  Nalep balíkovú značku na balík a bezplatne nám ho odošli

4.  Pre preskúmaní poškodenia Ti poskytneme prípadne náhradu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Poučenie o odvolaní

§ 8 Poučenie týkajúce sa práva na odvolanie

Právo na odvolanie

Máte právo, v priebehu štrnástich dní túto zmluvu odvolať bez udania dôvodov.

Odvolacia lehota predstavuje štrnásť dní odo dňa, v ktorý ste tovar prijali Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom.

Aby bolo možné Vaše právo na odvolanie zrealizovať, musíte nám (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, telefón: +49 30 409 982 41, telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) jednoznačne oznámiť (napr. poštou zaslaným listom, telefaxom alebo e-mailom) Vaše rozhodnutie o odvolaní zmluvy. Pre tento účel môžete použiť vzor formulára určeného na odvolanie uvedený v bode 8.2, ktorý však nie je predpísaný.

Pre zachovanie odvolacej lehoty postačuje, keď oznámenie o realizácii práva na odvolanie odošlete pred uplynutím odvolacej lehoty.

Dôsledky odvolania

Keď túto zmluvu odvoláte, musíme Vám bezodkladne a najneskôr v priebehu štrnásť dní odo dňa, v ktorý sme dostali vaše oznámenie o odvolaní tejto zmluvy vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z toho dôvodu, že ste si zvolili iný druh dodávky, ako ten, ktorý sme Vám ponúkli my, ktorý bol najvýhodnejší a pritom štandardný). Pre túto spätnú platbu použijeme ten istý platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii Vy, toto neplatí vtedy, ak sa výslovne dohodneme inak; za vrátenie tejto platby Vám v žiadnom prípade nebudú účtované poplatky. Spätnú platbu môžeme odmietnuť, pokiaľ tovar nedostaneme, alebo pokiaľ nám nedokážete, že ste tovar odoslali späť v závislosti od toho, ktorý okamih nastal skôr.

Tovar musíte firme DefShop GmbH (Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlín, Nemecko) odoslať bezodkladne a v každom prípade najneskôr v priebehu štrnásť dní odo dňa, v ktorý ste nám oznámili zrušenie tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, keď tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Priame náklady za spätnú zásielku znášate len vtedy, keď je pôvodná celková hodnota objednávky týkajúcej sa dodávky, na ktorú sa vzťahuje odvolanie, nižšia ako 40 eur (mimo paušálnych nákladov za odoslanie). Vo všetkých ostatných prípadoch preberá náklady na odoslanie za Vás firma DefShop GmbH.

Financované obchodné záležitosti

Keď túto zmluvu financujete na základe pôžičky a neskôr ju zrušíte, potom nie ste viac viazaní ani zmluvou o pôžičke, pokiaľ obidve tvoria hospodársku jednotu. Toto sa môže stať hlavne vtedy, keď Vám pôžičku poskytujeme súčasne my, alebo keď Váš poskytovateľ pôžičky túto financuje vďaka našej participácii. Keď nám pôžička v prípade nadobudnutia právoplatnosti odvolania alebo vrátenia tovaru už pripadla, pristupuje Váš poskytovateľ pôžičky vo vzťahu k Vám čo sa týka právnych dôsledkov odvolania alebo vrátenia tovaru na základe našich práv a povinností vyplývajúcich z financovanej zmluvy. Posledné neplatí, keď predmetom existujúcej zmluvy je získanie finančných nástrojov (napr. cenných papierov, devíz alebo derivátov).

Ak sa chcete zmluvnej väzbe maximálne vyhnúť, využite svoje právo na odvolanie a odvolajte aj zmluvu o pôžičke, ak máte právo odvolania aj na to.

Koniec poučenia o odvolaní


8.1   Bez toho aby sa tým obmedzilo Vaše právo na odvolanie, Vás prosíme, aby


-   ste tovar nepoškodili a neznečistili, tovar neumývajte, neodstraňujte z neho etikety a pokiaľ je to možné, zašlite nám ho v originálnom balení s kompletným príslušenstvom a so všetkými časťami obalu. Eventuálne použite ochranný obal (hlavne obuv by mala byť okrem vlastného kartónu ešte obalená ďalším ochranným obalom). Ak originálny obal už nemáte, použite iný vhodný obal, ktorý tovar ochráni pred poškodením počas transportu.

-   tovar nám zašlite ofrankovaný príp. naň nalepte našu návratku/označenie a dodací lístok si odložte.8.2       

Keď chcete zrušiť zmluvu, potom vyplňte tento vzorový formulár a odošlite nám ho. Ide o nezáväzný vzor, záleží to len od Vás, akú formu odvolania si zvolíte.

Naša adresa:

DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, telefón: +49 30 409 982 41, telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Týmto ruším(e) (*) mnou/nami uzatvorenú zmluvu (*) o kúpe nasledovného tovaru (prosíme o doplnenie čísla artikla/artiklov):

Objednávka dňa (*)/doručenie dňa (*):

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

______________________________________________________

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov: (len v prípade oznámenia listom)

Dátum

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite

Právo na odvolanie

§ 8 Poučenie týkajúce sa práva na odvolanie

Právo na odvolanie

Máte právo, v priebehu štrnástich dní túto zmluvu odvolať bez udania dôvodov.

Odvolacia lehota predstavuje štrnásť dní odo dňa, v ktorý ste tovar prijali Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je špeditérom.

Aby bolo možné Vaše právo na odvolanie zrealizovať, musíte nám (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, telefón: +49 30 409 982 41, telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) jednoznačne oznámiť (napr. poštou zaslaným listom, telefaxom alebo e-mailom) Vaše rozhodnutie o odvolaní zmluvy. Pre tento účel môžete použiť vzor formulára určeného na odvolanie uvedený v bode 8.2, ktorý však nie je predpísaný.

Pre zachovanie odvolacej lehoty postačuje, keď oznámenie o realizácii práva na odvolanie odošlete pred uplynutím odvolacej lehoty.

Ako dlho sa vzťahuje záruka na môj tovar?

Záručná doba sú 2 roky.

Právne oznámenie

Defshop.de je doménou DefShop GmbH.

Zastupujúci spoločník:


Dr. Franco Lucá (CEO) 


Adresa

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin


USt-IdNr. (identifikačné číslo pre daň z obratu): DE 257 796 574

Steuernummer (daňové číslo): 27 / 486 / 03216

Obchodný register: HRB 164900 B Berlin-Charlottenburg


Zákaznícky servis

 

Náš zákaznícky servis zastihnete kedykoľvek prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

Pondelok až piatok od 11:00 - 18:00 hod.

 

Telefónne číslo: 030 / 409 982 41

 

E-mail: [email protected]

 

Fax: 030 / 409 982 401

 

Online dispute resolution according to Art. 14 (1) Regulation on consumer ODR: The European Commission provides a platform for online dispute resolutions (ODR) which can be accessed under http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VOP

§ 1 Oblasť platnosti a ponúkateľ

§ 2 Ukončenie zmluvy

§ 3 Ceny

§ 4 Poštovné náklady

§ 5 Dodacie podmienky a výhrada vlastného zásobovania

§ 6 Platobné podmienky

§ 7 Výhrada vlastníctva

§ 8 Poučenie o odvolaní

§ 9 Právo na vrátenie dodatočne k zákonnému právu na odvolanie

§ 10 Garancia

§ 11 Ručenie

§ 12 Záverečné ustanovenia

 

§ 1 Oblasť platnosti a ponúkateľ

1.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky, ktoré vykonajú spotrebitelia (§ 13 BGB) prostredníctvom online-shopu DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin.

1.2   DefShop je preverený online-shop a podriadil sa kódexu správania Trusted Shops (k nahliadnutiu na www.trustedshops.de).


§ 2 Ukončenie zmluvy


2.1   Zobrazenia produktov v online-shope slúžia na odovzdanie obchodnej ponuky. Stlačením tlačidla [Teraz potvrdiť] odovzdáte záväznú obchodnú ponuku. Predaj našich produktov je realizovaný iba pre súkromné používanie v bežných množstvách.

2.2   Vašu objednávku môžeme prijať odoslaním osobitného potvrdenia objednávky e-mailom alebo doručením tovaru v priebehu piatich dní. Potvrdenie obdržania objednávky prebieha prostredníctvom automatického e-mailu bezprostredne po odoslaní objednávky a nepredstavuje ešte prijatie objednávky.

2.3   Ak naše potvrdenie objednávky obsahuje písomné alebo tlačové chyby alebo ak je naše stanovenie ceny založené na technicky podmienenej chybe pri sprostredkovaní, sme oprávnení k napadnutiu platnosti. Už prijaté platby Vám budú okamžite vrátené.


§ 3 Ceny


Ceny uvedené na stránkach s produktami obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ďalšie cenové zložky.

 

§ 4 Poštovné náklady


4.1   Za doručenie vrámci Nemecka účtujeme paušálne 4,65 EUR za objednávku. Pri zásielkach na dobierku 8,65 EUR. Príslušné náklady za dodanie do zahraničia si prosím prečítajte v bode „Dodacie podmienky“ v našom shope.

4.2   Pri platbe na dobierku je vrámci Nemecka splatný poplatok vo výške 2,00 EUR, ktorý účtuje doručovateľ na mieste. Iné dane a poplatky nevznikajú.

4.3   Pri doručení do nečlenských štátov EÚ vyvstávajú dodatočné clá, dane a poplatky. O clách pri doručení do nečlenských krajín EÚ sa môžete informovať napr. na nasledujúcom odkaze:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

O dovozných daniach a poplatkoch pri doručení do nečlenských krajín EÚ sa môžete informovať napr. na nasledujúcom odkaze:

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

Informácie špeciálne pre Švajčiarsko nájdete napr. na:

http://xtares.admin.ch/tares/


§ 5 Dodacie podmienky a výhrada vlastného zásobovania


5.1   Doručenie je realizované iba vrámci Nemecka prostredníctvom DHL. V prípade medzinárodných zásielok je balík predaný príslušnej doručovacej službe konkrétnej krajiny.

5.2  Ak doručenie tovaru napriek trojnásobnému pokusu o doručenie zlyhá, máme právo odstúpiť od zmluvy. Príp. obdržané platby Vám budú okamžite vrátené.

5.3  Ak objednaný produkt nie je k dispozícii, pretože nám ho dodávateľ bez nášho zavinenia nedodal, môžeme odstúpiť od zmluvy. V takom prípade Vás budeme okamžite informovať a príp. Vám navrhneme doručenie porovnateľného produktu. Ak nie je k dispozícii porovnateľný produkt alebo ak si neželáte doručenie porovnateľného produktu, okamžite Vám vrátime príp. už od Vás obdržanú platbu.

 

§ 6 Platobné podmienky


6.1   Platba je uskutočnená podľa voľby prostredníctvom platby vopred, faktúry, dobierky, kreditnej karty, okamžitého prevodu, PayPal alebo Skrill.

6.2   Pri platbe vopred uvedieme naše bankové spojenie v povrdení objednávky. Faktúrovanú čiastku je potrebné uhradiť na náš účet v priebehu 14 dní. Pri platbe kreditnou kartou je čiastka z Vášho konta stiahnutá pri uzatvorení objednávky. Ohľadom ostatných spôsobov platby sa prosím informujte v bode 2.1 našej infostránky (http://sk.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3   Platba prostredníctvom faktúry: V spolupráci s Klarna Vám ponúkame kúpu na faktúru ako platobnú možnosť. Pri platbe s Klarna nemusíte nikdy zadávať Vaše kontové údaje a zaplatíte až vtedy, keď obdržíte tovar. Právo na vyúčtovanie máte len vtedy, ak sú Vaše protinároky právoplatne stanovené súdom alebo sme ich nesporne písomne uznali. Zadržiavacie právo môžete uplatniť len vtedy, ak vyplývajú nároky z toho istého zmluvného vzťahu. Pri platbe Klarna faktúra nie je možné dodanie na adresu, ktorá sa nezhoduje s fakturačnou adresou. Prosíme Vám v tomto prípade o porozumenie. Pri platbe na faktúru s Klarna vždy najskôr obdržíte tovar a vždy máte lehotu na zaplatenie 14 dní. Ďalšie informácie a úplné znenie VOP od Klarna ku kúpe na faktúru nájdete tu: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.

Úplné znenie VOP ku kúpe na splátky od Klarna si môžete stiahnuť tu (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf).

Klarna preverí a vyhodnotí zadané údaje konzumenta a pri oprávnenom podnete si zvyčajne vymieňa údaje s inými spoločnosťami a hospodárskymi informačnými inštitúciami (preverenie bonity). Ak nie je zaručená bonita konzumenta, môže Klarna AB zákazníkovi odoprieť svoje spôsoby platby a musí ho upozorniť na alternatívne možnosti platby. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane údajov a nie sú poskytované na reklamné účely tretím osobám. Viac o ustanoveniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarna sa dozviete tu. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)

Pre ďalšie informácie o Klarna navštívte www.klarna.de

Klarna AB, Firmen - und Körperschaftsnummer (firemné a korporačné číslo): 556737-0431


 

§ 7 Výhrada vlastníctva


Tovar je až do úplného splatenia naším vlastníctvom. Založenie, prevedenie záruky, spracovanie alebo pretvorenie pred prechodom vlastníctva nie je bez nášho súhlasu dovolené.

 

§ 8 Poučenie o odvolaní


Právo na odvolanie


Vaše zmluvné prehlásenie môžete odvolať vrámci 14 dní bez udania dôvodov v textovej forme (napr. list, fax, e-mail) alebo – ak je Vám vec prenechaná pred vypršaním lehoty – i vrátením veci. Lehota začína plynúť obdržaním tohto poučenia v textovej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi a tiež nie pred splnením našich informačných povinností podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 odstavcom 1 a 2 EGBGB ako aj našich povinností podľa § 312g odstavca 1 veta 1 BGB v spojení s článkom 246 § 3 EGBGB. Pre zachovanie odvolacej lehoty stačí včasné odoslanie odvolania alebo veci.

Odvolanie adresujte na:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (miestny tarif)

E-mail: [email protected]


Dôsledky odvolania

V prípade účinného odvolania je potrebné obojstranne poskytnúť naspäť prijaté výkony a vrátiť príp. čerpané úžitky (napr. úroky). Ak nám nemôžete poskytnúť naspäť, resp. vrátiť, prijatý výkon ako aj úžitok (napr. výhody z používania) alebo ho môžete vrátiť len čiastočne alebo iba v zhoršenom stave, musíte nám do tej miery poskytnúť príp. náhradu hodnoty. Za zhoršenie veci nám musíte poskytnúť náhradu hodnoty iba vtedy, ak k zhoršeniu došlo pri zaobchádzaní s vecou, ktoré prekračuje preskúšanie vlastností a spôsobu fungovania. Pod „Preskúšaním vlastností a spôsobu fungovania" sa rozumie testovanie a preskúšanie tovaru, ako je to možné a bežné v predajni.

Veci, ktoré je možné odoslať formou balíka, odošlite na naše riziko naspäť. Pravidelné náklady za spätnú zásielku nesiete Vy, ak doručený tovar zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 € alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte nepriniesli protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady. Veci, ktoré nie je možné odoslať balíkom, budú u Vás vyzdvihnuté. Záväzky týkajúce sa uskutočnenia platieb musia byť splnené v priebehu 30 dní. Lehota pre Vás začína plynúť odoslaním prehlásenia o odvolaní alebo veci, pre nás ich prijatím.

Financované obchody

Ak túto zmluvu financujete prostredníctvom pôžičky a neskôr zmluvu odvoláte, nie ste už viazaní ani na pôžičkovú zmluvu, ak tvoria obe zmluvy jeden hospodársky celok. To je možné predpokladať predovšetkým vtedy, keď sme zároveň Vaším poskytovateľom pôžičky alebo ak s nami Váš poskytovateľ pôžičky spolupracuje ohľadom financovania. Ak sme pôžičku pri nadobúdaní účinnosti odvolania alebo pri vracaní tovaru už obdržali, vstúpi Váš poskytovateľ pôžičky vo vzťahu k Vám ohľadom právnych následkov odvolania alebo vrátenia tovaru do našich práv a povinností z financovanej zmluvy. Posledné neplatí, ak je predmetom existujúcej zmluvy získavanie finančných nástrojov (napr. cenných papierov, devíz alebo derivátov).

Ak chcete čo možno najďalekosiahlejšie predísť zmluvnému zaviazaniu, použite Vaše právo na odvolanie a odvolajte okrem toho i pôžičkovú zmluvu, ak máte i v jej prípade právo na odvolanie.

Výnimky z práva na odvolanie

Právo na odvolanie nevzniká pri diaľkovo uzatvorených odbytových zmluvách

- pri doručení tovarov, ktoré boli zhotovené podľa špecifických požiadaviek zákazníka

alebo

- sú jednoznačne prispôsobené osobným požiadavkam

alebo

- sú na základe ich charakteru nevhodné pre spätné zaslanie

alebo

- sa môžu rýchlo pokaziť alebo ktorých dátum prepadnutia bol prekročený

alebo

- pri doručení audio- a videozáznamníkov alebo softwaru, ak spotrebiteľ doručené údajové média odpečatil

alebo

- na doručenie novín, časopisov a ilustrovaného tovaru, okrem prípadu, že spotrebiteľ telefonicky odovzdal svoje zmluvné prehlásenie.Koniec poučenia o odvolaní


8.1   Bez toho, aby tým bolo obmedzené Vaše právo na odvolanie, Vás prosíme


-   o predchádzanie poškodeniu a znečisteniu tovaru, o nepranie výrobku a neodstraňovanie etikiet ako aj o to, aby ste nám tovar odoslali naspäť podľa možnosti v originálnom balení s celým príslušenstvom a všetkými časťami balenia. Používajte prosím príp. dodatočné ochranné balenie (predovšetkým obuv by mala byť okrem originálneho kartónu odoslaná ešte v ďalšom obale). Ak už nemáte originálny obal, zabezpečte prosím vhodným obalom dostatočnú ochranu pred prípadnými poškodeniami počas transportu.

-   tovar prosím odošlite naspäť ako ofrankovaný príp. našou retoure-nálepkou/balíkovou značkou označený balík a uschovajte si doklad o doručení.

-   pred vrátením tovaru nám zavolajte na telefónne číslo 030-409 982 41, aby ste nám ohlásili spätnú zásielku. Tak nám umožníte čo možno najrýchlejšie zaradenie produktov.


8.2   Ak uplatníte Vaše právo na odvolanie (pozri Poučenie o odvolaní), musíte niesť pravidelné náklady za spätnú zásielku, ak doručený tovar zodpovedá objednávke a ak cena vracanej veci neprekračuje čiastku 40 Eur alebo ak ste pri vyššej cene v čase odvolania ešte neposkytli protivýkon alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady.§ 9 Právo na vrátenie tovaru dodatočne k zákonnému právu na odvolanie


9.1   Dodatočne k zákonnému právu na odvolanie Vám poskytujeme 30-dňové právo na vrátenie tovaru

9.2   Právo na vrátenie môžete uplatniť spätným odoslaním obdržaného tovaru bez udania dôvodu do 30 dní. Iba v prípade tovaru, ktorý nie je možné odoslať ako balík (napr. pri neskladnom tovare) môžete vrátenie oznámiť i ako žiadosť o prijatie tovaru naspäť v textovej forme. Lehota začína plynúť doručením tovaru príjemcovi.

9.3   Pre zachovanie lehoty stačí včasné odoslanie tovaru alebo žiadosti o prijatie tovaru naspäť.

9.4   Veci, ktoré je možné odoslať formou balíka, odošlite na naše riziko naspäť. Pravidelné náklady za spätnú zásielku nesiete Vy, ak doručený tovar zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 € alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte neposkytli protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady. Veci, ktoré nie je možné odoslať balíkom, budú u Vás vyzdvihnuté.

9.5   Spätnú zásielku alebo žiadosť prijatie tovaru naspäť adresujte na:


DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (miestny tarif)

E-mail: [email protected]


9.6   V prípade účinného odvolania je potrebné obojstranne poskytnúť naspäť prijaté výkony a vrátiť príp. čerpané úžitky. V prípade zhoršenia veci a za používanie (napr. výhody z používania), ktoré nemožno alebo čiastočne nemožno vrátiť alebo možno vrátiť iba v

zhoršenom stave, nám musíte do tej miery poskytnúť náhradu hodnoty

9.7   Záväzky týkajúce sa uskutočnenia platieb musia byť splnené v priebehu 30 dní. Lehota pre Vás začína plynúť odoslaním tovaru alebo žiadosti prijatie tovaru naspäť, pre nás ich prijatím.

9.8   Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na vrátenie tovaru, mali by ste zabrániť poškodeniu a znečisteniu, výrobok neprať a neodstraňovať etikety a rovnako nám odoslať tovar v originálnom balení s celým príslušenstvom a všetkými časťami balenia. V opačnom prípade máme právo uplatniť zníženie hodnoty alebo odmietnuť prijatie vráteného tovaru.

9.9   Pre spätnú zásielku prosím použite dodatočné ochranné balenie (predovšetkým obuv by mala byť okrem originálneho kartónu odoslaná ešte v ďalšom obale).

9.10   Tovar prosím odošlite naspäť k nám ako ofrankovaný príp. našou retoure-nálepkou/balíkovou značkou označený balík, pretože inak musíme od vracanej čiastky odpočítať prípadné dodatočné náklady. Uschovajte si prosím doklad o prijatí tovaru.

9.11   Pred vrátením tovaru nám prosím zavolajte na telefónne číslo 030-409 982 41, aby ste nám ohlásili spätnú zásielku. Tak nám umožníte čo možno najrýchlejšie zaradenie produktov.

9.12   Platnosť zákonného práva na odvolanie ostáva v každom prípade nedotknuteľná vyššie uvedenými pravidlami (čísla 9.1 – 9.11).


§ 10 Garancia


Uplatnenie záruky prebieha podľa zákonných ustanovení.

 

§ 11 Ručenie


11.1   Vylučujeme naše ručenie za ľahko nedbanlivé porušovanie povinností, pokiaľ sa netýkajú zmluvne dôležitých povinností, škôd z poškodenia života, tela alebo zdravia alebo záruk alebo ak sú dotknuté nároky podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov. Zmluvne dôležité povinnosti sú tie, ktorých splnenie vôbec umožňuje náležité naplnenie zmluvy a v ktorých splnenie môžete dúfať.

11.2   To isté platí pre porušovanie povinností našich pomocníkov pri plnení a zákonných zástupcov

 

§ 12 Záverečné ustanovenie


12.1   Tieto všeobecné používateľské podmienky upravujú zmluvný vzťah rozsiahlo a výhradne. Zmeny a doplnky si k nadobudnutiu platnosti vyžadujú písomnú formu. Toto platí i pre zrušenie tejto klauzuly o písomnej forme.

12.2   Ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neúčinné, ostáva zmluva v ostatných bodoch účinná. Namiesto neúčinných ustanovení platia príslušné zákonné predpisy.

12.3   Platí právo Nemeckej spolkovej republiky za vylúčenia predpisov kúpneho práva UN (CISG).

12.4   Máte možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu v nemeckom alebo anglickom jazyku.

12.5   Ak ste podnikateľ alebo nemáte všeobecné sídlo súdu v Nemecku alebo inom členskom štáte EÚ alebo ste Vaše bydlisko podľa platnosti týchto používateľských podmienok preložili do zahraničia alebo Vaše bydlisko alebo zvyčajné miesto zdržiavania sa v prípade vznesenia žaloby nie je známe, je výhradným miestom konania súdneho procesu sídlo Defshop-u.

Ochrana údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov u DefShop

 

Defshop Ustanovenia o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov od DefShop GmbH (ďalej označovaná ako Defshop), Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Vás informuje o tom, za akým účelom a akým spôsobom Defshop zbiera a spracováva Vaše osobné údaje. 

Vaše osobné údaje

Defshop sa pri zbieraní a spracovávaní Vašich osobných údajov riadi platnými zákonnými ustanoveniami, obzvlášť Spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG), a zaobchádza s Vašimi údajmi vždy zodpovedne a svedomito.

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa týkajú Vašich osobných a/alebo vecných pomerov a pripúšťajú spätné uzávery ohľadom Vašej identity (napr. meno a e-mailová adresa).

Internetová stránka a systémy Defshop-u sú vďaka technickým a organizačným opatreniam chránené proti strate, zničeniu, sprístupneniu, zmene alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami. Napriek pravidelným kontrolám však úplná ochrana pred všetkými nebezpečenstvami nie je možná.

SEMKNOX-vyhľadávanie

Naša webová stránka používa v rámci interného vyhľadávania produktov službu od spoločnosti SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Drážďany. Vďaka nej sa Vám zobrazujú vhodné produkty k Vášmu vyhľadávaniu prostredníctvom našej webovej stránky. Vaše vyhľadávanie je preto priamo sprostredkované spoločnosti SEMKNOX. Zahŕňa to aj prenos Vašej IP-adresy ako aj prípadne prideleného Session-ID. Obe informácie sa môžu vzťahovať na osoby. K prenosu ďalších osobných údajov nedochádza.

SEMKNOX preto používa tzv. „Cookie“, tzn. textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a ktoré Vám umožňujú úspešne používať funkciu vyhľadávania. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní funkcie vyhľadávania Vami ako používateľom sa prenášajú na server v Nemecku hostovaný od SEMKNOX a uložia sa tam. Spoločnosť SEMKNOX z nášho poverenia použije tieto informácie, aby zodpovedala Vaše vyhľadávanie.

Súbor cookie obsahuje posledné QueryId zadané vyhľadávacou službou spoločnosti SEMKNOX a je uložený na 24h.

Spracovanie informácií vygenerovaných súborom cookie a sprostredkovaných spoločnosti SEMKNOX prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) EU-DSGVO za účelom stvárnenia našej webovej stránky zodpovedajúc potrebám.

Používanie Vašich osobných údajov

Defshop používa Vaše údaje na to, aby mohol splniť s Vami uzatvorenú zmluvu (obzvlášť na zásielkové účely, spracovanie reklamácií, realizáciu platby a príp. pre overenie platobnej schopnosti). Vaše údaje sú ukladané, pokiaľ je to potrebné pre náležité vedenie spoločnosti (napr. z daňovoprávnych dôvodov).

Ponuky prostredníctvom e-mailu/newsletter

Ak ste u Defshop-u zakúpili jeden alebo viaceré výrobky (stály zákazník), chceli by sme Vám prostredníctvom e-mailu zasielať ďalšie dôkladne vyberané ponuky podobného tovaru z nášho sortimentu. Osobné údaje zahŕňajú meno, priezvisko, dátum narodenia, a tiež kontaktné adresy a aktuálne údaje o predaji (napríklad kupóny a členstvá). Touto registráciou okrem toho potvrdzujete, že ste starší ako 14 rokov. Kedykoľvek môžete odmietnuť možnosť zasielania ponúk e-mailom tak, že na konci príslušného e-mailu kliknete na odkaz „Zrušiť newsletter“ alebo sa obráťte na náš zákaznícky support (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, e-mail: [email protected]). Týmto nevznikajú žiadne iné náklady okrem sprostredkovacích poplatkov podľa základných tarifov.

Okrem toho máte možnosť zaregistrovať sa na našej internetovej stránke i bez predchádzajúceho nákupu za účelom dostávania našich newsletter tak, že v políčku pre prihlásenie newsletter zadáte Vašu e-mailovú adresu, potvrdíte objednávacie tlačidlo a v následne odoslanom potvrdzovacom e-maili na Vašu e-mailovú adresu stlačíte aktivačný odkaz. Kedykoľvek máte možnosť odmietnuť budúce zasielanie ponúk e-mailom tak, že na konci príslušného e-mailu kliknete na odkaz „Zrušiť newsletter“ alebo sa obráťte na náš zákaznícky support (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, e-mail: [email protected]).

Prístup tretích osôb k Vašim údajom

DefShop nepovoľuje tretím osobám prístup k Vašim osobným údajom, pokiaľ to nie je potrebné k splneniu zmluvy alebo zákonne požadované (napr. za účelom trestného stíhania). Predovšetkým nie sú Vaše osobné údaje poskytované ďalej na používanie na reklamné účely tretích osôb.

Používanie cookies

Na rôznych stránkach používame cookies, aby sme návštevu našej webovej stránky stvárnili atraktívne a umožnili používanie relevantných funkcií. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané va Vašom počítači. Vačšina nami používaných cookies je na konci práce browsera z Vášho pevného disku opäť vymazaná (tzv. pracovné cookies). Iné cookies ostávajú vo Vašom počítači a umožňujú Vám, že je Váš počítač pri Vašej ďalšej návšteve u nás opäť identifikovaný (tzv. trvalé cookies). Žiadnym tretím osobám nie je dovolené získavanie, spracovávanie alebo používanie osobných údajov získaných pomocou cookies skrze našu webovú stránku.

Google Analytics/Webové analyzačné služby

Webová stránka Defshop-u používa webovú analyzačnú službu Google Analytics, webovú analyzačnú službu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky skrze Vás. Prostredníctvom cookie vytvorené informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky sú spravidla prenášané na server Googlu v USA a tam ukladané. IP-adresa je prostredníctvom Defshop-u anonymizovaná (anonymizeIp() tzv. IP-Masking), preto je Vaša IP-adresa od Googlu vrámci členských krajín Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je IP-adresa v plnej dĺžke prenášaná na server do USA a tam skrátená. Z poverenia od Defshop-u používa Google tieto informácie na to, aby vyhodnotil Vaše používanie internetovej stránky, zostavil reporty o aktivitách webovej stránky a poskytol Defshop-u ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP-adresa sprostredkovaná Vaším browserom vrámci Google Analytics nie je spájaná s inými údajmi od Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho browser-softwaru; upozorňujeme však na to, že v tom prípade prípadne nebudete môcť používať všetky funkcie na internetových stránkach Defshop-u v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytváraných prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) na Googli ako aj rozširovaniu týchto údajov prostredníctvom Googla tak, že si stiahnete a nainštalujete browser-plugin dostupný pod nasledujúcim odkazom (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Okrem toho sú súbory cookie uložené aj spoločnosťou Google Inc., ktorá v anonymnej forme pre marketingové účely zbiera a ukladá informácie o správaní návštevníkov webových stránok ohľadom surfovania po internete. Tak môžu byť zobrazované cielené odporúčania produktov vo forme reklamných bannerov resp. reklám na webových stránkach tretích strán (tzv. Publisher). Tieto údaje nemožno použiť na osobnú identifikáciu návštevníka webovej stránky. Zhromažďované údaje sú používané iba na stvárnenie zodpovedajúce potrebám resp. zlepšenie našej ponuky. Nedochádza k inému používaniu alebo sprostredkovaniu tretím stranám. Všetky dôležité informácie o Google cookie súboroch nájdete tu (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en).

Ak nechcete akceptovať súbory cookie našich poskytovateľov služieb a partnerov, môžete vo Vašom prehliadači zvoliť nastavenie "Blokovať cookie súbory tretej strany". Spravidla sa Vám v menu-lište Vášho webového prehliadača prostredníctvom funkcie nápovedy zobrazí, ako odmietnete nové cookie súbory a ako môžete vypnúť už obdržané cookie súbory. Detailné informácie o tom, ako vykonať nastavenia v prehliadači, ktorý používate, nájdete na nasledujúcom odkaze (https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en).

Pri spoločne používaných počítačoch, ktoré sú nastavené na prijímanie súborov cookie a flash cookie, odporúčame vždy po dokončení úplné odhlásenie.

Na webovej stránke Defshop-u sú okrem toho prostredníctvom Webtrekk, webovej analyzačnej služby ponúkateľa Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin, zhromažďované a ukladané údaje, z ktorých sú pod pseudonymom vytvárané používateľské profily. Používateľské profily slúžia na analýzu správania návštevníkov a sú vyhodnocované za účelom zlepšovania našej ponuky a jej zostavovania orientovaného na zákaznícke priania. Tu možno nasadiť cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú lokálne ukladané na počítači návštevníka stránky a tým umožňujú jeho identifikáciu pri ďalšej návšteve našej stránky. Pseudonymizované užívateľské profily bez samostatne udeleného, výslovného súhlasu postihnutého nie sú spájané s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Proti zbieraniu a ukladaniu údajov za účelom webovej analýzy môžete kedykoľvek protestovať s účinkom do budúcnosti. Obráťte sa preto prosím na náš zákaznícky support (tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, E-mail: [email protected]).

Používanie Facebook Social Plugins

Ponúkame Vám možnosť zdieľať určité obsahy z webovej stránky Defshop-u s Vašimi kontaktami na Facebook-u. Preto používame takzvané Social Plugins od Facebook-u. Tieto pluginy sú poskytované od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Prehľad a vzhľad Facebook Social Plugins nájdete tu, ďalšie všeobecné informácie týkajúce sa Social Plugins si môžete prečítať tu.

Pri vybudovaní internetovej stránky zisťuje Váš browser kód Facebook Social Plugins priamo od Facebook-serveru a pripojí ho do internetovej stránky zobrazenej na Vašej obrazovke. Nemáme teda žiadny priamy vplyv na obsah Facebook-u.

Podľa vlastných údajov ukladá Facebook na dobu 90 dní dátum a čas návštevy, konkrétnu internetovú adresu, na ktorej sa nachádza Social Plugin, a ďalšie technické údaje ako napríklad IP-adresu, typ browsera alebo prevádzkový systém, aby služby Facebook-u ďalej optimalizoval. Po uplynutí 90 dní sú údaje anonymizované, takže s Vami ďalej nemôžu byť spájané. Ďalšie informácie od Facebook-u týkajúce sa tejto témy nájdete tu.

Ak ste počas návštevy Defshop-u súčasne prihlásený na Facebook-u, môže Facebook priradiť Vami navštevované stránky Vášmu Facebook-účtu. V prípade zakliknutia niektorého Social Plugin Facebook-u je informácia o tejto interakcii sprostredkovaná Facebook-u a tu uložená.

Informácie o ochrane osobných údajov od Facebook-u ako i ďalšie možnosti nastavení pre ochranu súkromnej sféry môžete nájsť tu. Pravidelne sa prosím informujte na všetkých tu uvedených linkoch ohľadom Facebook-u, pretože ustanovenia o ochrane osobných údajov od Facebook-u sú často z dôvodu rozšírenej funkčnosti Social Plugins aktualizované a prispôsobované.

Používanie tlačidla Google+

Defshop Vám ponúka možnosť označiť určité obsahy od Googlu tlačidlom +1 a odporúčať ich prostredníctvom Vašej Google+ siete. Táto služba je prevádzkovaná prostredníctvom Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

Pri vybudovaní internetovej stránky zisťuje Váš browser kód pre tlačidlo +1 priamo od Google-serveru a pripojí ho do internetovej stránky zobrazenej na Vašej obrazovke. Nemáme teda žiadny priamy vplyv na obsah údajov vyvolaných v tejto súvislosti z Googla.

Po vlastných údajoch zaznačí Google jednak informácie, že ste určitý obsah označili s +1, druhak informácie o stránke, ktorú ste pri kliknutí na +1 navštívili. Okrem toho je podľa Googlu zaznačená Vaša IP-adresa a iné informácie týkajúce sa browsera. Google od 1. marca 2012 zjednotil prehlásenie o ochrane osobných údajov a rozhodol sa, že nedá k dispozícii žiadne ďalšie informácie pre používanie tlačidla +1, ktoré je relevantné z hľadiska právnej ochrany osobných údajov. Tlačidlo +1 - Ustanovenia o ochrane osobných údajov a Google Plus Ustanovenia o ochrane osobných údajov už nemožno zobraziť.

Ak ste na Googli prihlásený Vaším účtom, sú zozbierané informácie priradené k Vášmu Google-kontu. Vaše +1 môžu byť zobrazené ako poznámky spolu s Vaším profilovým menom a Vašou fotografiou v Google-službách alebo vo Vašom Google-profile.

Podľa vlastných údajov Google nezaznamenáva priebeh Vášho používania internetu a tiež iným spôsobom nevyhodnocuje Vašu návštevu internetovej stránky +1-ikonkou. Google však ukladá krátkodobo, v bežnom prípade asi dva týždne, niektoré údaje o Vašej návšteve z dôvodu systémovej údržby a odstraňovania porúch. Tieto údaje však nie sú štrukturované podľa individuálnych profilov, používateľských mien alebo URL. Ďalšie informácie od Googlu týkajúce sa tejto témy nájdete tu.

Vždy máte kontrolu nad Vašimi +1-obsahmi. Všetky Vaše +1 môžete spravovať prostredníctvom +1-Tab vo Vašom Google-profile. Ak si neželáte, aby Google zbieral informácie o Vás prostredníctvom našich internetových stránok a spájal ich s Vaším Google-kontom, mali by ste sa pred Vašou návštevou odhlásiť z Vášho Google-konta.

Ďalšie informácie ohľadom účelu a rozsahu zbierania, ukladania a spracovávania Vašich údajov u Googla ako aj ohľadom jednotlivých nastavení nájdete na nasledujúcich odkazoch:

- +1-tlačidlá,

- Google profil,

- +1-tlačidlo

- Google ustanovenia o ochrane osobných údajov.

Pravidelne sa prosím informujte na všetkých tu uvedených linkoch ohľadom Googlu, pretože ustanovenia o ochrane osobných údajov od Googlu sú často z dôvodu rozšírenej funkčnosti aktualizované a prispôsobované.

Oslobodenie sa od Twitter

Defshop Vám ponúka môžnosť zverejniť určité obsahy prostredníctvom Twitter. Toto je možné vďaka službe Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 a príslušne konfigurovanému programu plugin.

Pri vybudovaní internetovej stránky zisťuje Váš browser kód pre Twitter-tlačidlá priamo od serveru Twitter Inc. a pripojí ho do internetovej stránky zobrazenej na Vašej obrazovke. Nemáme teda žiadny priamy vplyv na obsah údajov vyvolaných v tejto súvislosti od Twittera.

Podľa vlastných údajov uloží Twitter obsah informácií od Tweet a jeho metadát. K tomu patria dátum a čas od Tweet, internetová adresa, na ktorej sa nachádza Tweet Button a ďalšie technické údaje ako IP-adresa, typ browsera a používaný prevádzkový systém. Twitter neinformuje o tom, ako dlho sú informácie ukladané. Ďalšie informácie od Twitter Inc. týkajúce sa tejto témy nájdete tu.

Pravidelne sa prosím informujte na všetkých tu uvedených linkoch ohľadom Twitter, pretože ustanovenia o ochrane osobných údajov od Twitter sú často z dôvodu rozšírenej funkčnosti aktualizované a prispôsobované.

Text zmluvy

Text zmluvy uložíme a odošleme Vám údaje týkajúce sa objednávky prostredníctvom e-mailu. Kedykoľvek si môžete prečítať AGB. Minulé objednávky si môžete pozrieť vo Vašom zákazníckom konte.

Vaše práva

Máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie, opravy, blokovanie príp. vymazanie ohľadom Vašich uložených údajov. Obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis na tel. čísle: 030 40998241 alebo prostredníctvom e-mailu na [email protected], alebo nám svoju žiadosť zašlite faxom na: 030 409982401.

I v prípade iných otázok ohľadom zbierania, spracovania alebo používania Vašich údajov ako i odvolania udeleného súhlasu sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis.

V prípade ďalších otázok ohľadom ochrany osobných údajov sa obráťte prosím na náš support:

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH

Thomas Fritsch

Wiesenring 2

04159 Leipzig

Tel: +49 341 4653-182

Fax: +49 341 4653-423


[email protected]

PLATBA
Ako dostanem naspäť moje peniaze?

1.  Pošli tovar naspäť

2.  Vyplň priložený formulár pre vrátenie tovaru a uveď bankové spojenie, alebo kontaktuj zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu ([email protected]) alebo telefonicky na +49 (0)30 4099 8241

3.  Tvoju spätnú zásielku príjmeme a spracujeme. V bežnom prípade to trvá 4-6 pracovných dní (doba spracovania ako aj doba bankového prevodu)

Dostal som upomienku, hoci som už poslal späť môj návrat.

Keď ste nám balík poslali, prihláste sa tu (https://app.klarna.com/login) a vyberte príslušnú faktúru. Na stránke faktúry kliknite v ponuke na „Nahlásiť vrátenie tovaru“ a potvrďte to kliknutím na „Vrátil som tovar“.

Hneď ako dostaneme vaše vrátenie, aktualizujeme vašu faktúru a pošleme vám potvrdenie. Môžete sa samozrejme tiež prihlásiť tu (https://app.klarna.com/) a zistiť, či na vašej faktúre ešte zostáva nejaká suma.

Pokiaľ návratka nebola zaregistrovaná do nového platobného termínu, kontaktujte zákaznícky servis Klarna (po prihlásení jednoducho kliknite na „zákaznícky servis“). Nebojte sa, akékoľvek automatické pripomienky budú ľahko stiahnuté, keď dostanete vrátené peniaze. Hneď ako dostaneme vrátenie tovaru, v každom prípade automaticky nahlásime spoločnosti Klarna, že faktúra uplynula alebo sa znížila podľa vrátených položiek.

Spôsoby platby

Na Defshop-e máš k dispozícii nasledujúce spôsoby platby:


Platba vopred / EU-štandardný bankový prevod

Ak platíš vopred, obdržíš priamo po objednávacom procese potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu. V potvrdení objednávky nájdeš bankové spojenie pre Tvoj bankový prevod. Po príchode Tvojej platby od nás obdržíš potvrdenie o príchode platby a balík je okamžite odoslaný.

EU-štandardný bankový prevod je pokladaný za objednávku s platbou vopred.

Odporúčame Ti použiť rýchle a výhodné uskutočnenie platby prostredníctvom SEPA-bankového prevodu.

Musíš dbať iba na to, že zadávaš IBAN a Swift/BIC Code. Ihneď po príchode Tvojej platby od nás obdržíš potvrdenie o príchode platby a balík je okamžite odoslaný.

Platba prostredníctvom Paypal

Platba prostredníctvom Paypal Ti umožňuje zaplatiť objednávku po objednávacom procese nabitým Paypal-kreditom alebo Tvojou kreditnou kartou. Musíš iba kliknúť na Paypal-odkaz po kúpe a uskutočniť platbu. Tvoja objednávka je potom priamo po príchode platby odoslaná. Objednávky, ktoré príjmeme pred 15 hod., odosielame v normálnom prípade ešte v ten istý deň.

Platba kreditnou kartou

Kreditnou kartou môžeš platiť, ak vlastníš Master- alebo Visacard. Dbaj na to, aby boli všetky údaje správne zadané. Tvoju objednávku odošleme ihneď po ukončení objednávky a uzatvorenej platbe. Objednávky, ktoré príjmeme pred 15 hod., odosielame v normálnom prípade ešte v ten istý deň.

Upozornenie! Ak chceš platiť kreditnou kartou, mysli prosím na to, že vlastník kreditnej karty, objednávateľ a adresa doručenia by mali byť identické. V opačnom prípade musíš počítať so spomalením, pretože karta musí byť najskôr preverená.

Ďalšie informácie k spôsobom platby, pri ktorých nie je objednávka ihneď odoslaná.

Ak sme nezaznamenali žiadnu platbu, budeš po 5 dňoch upozornený na platbu prostredníctvom automatického e-mailu. Ak si dovtedy už čiastku previedol, môžeš túto správu ignorovať. Po 10 dňoch odošle náš systém ďalšiu upomienku. Mysli pritom prosím na to, že Tvoju objednávku Ti držíme 14 dní. Potom je tovar opäť uvoľnený a vrátený do predaja. Ak si do troch dní po bankovom prevode od nás nedostal potvrdenie o príchode platby, kontaktuj prosím náš zákaznícky servis na 030 - 409 982 41 alebo odošli e-mail na [email protected] . Mysli na to, že banky počas vikendov a sviatkov nevykonávajú prevody.

Upozornenie! V poslednom čase sa častejšie stáva, že poštoví doručovatelia nezanechajú oznamovací lístok. V takom prípade sa prosím informuj na Tvojej poštovej pobočke alebo nás informuj telefonicky na 030 409 982 41 alebo e-mailom na [email protected]

ODOSLANIE
Poštovné náklady Poštovné

Poštovné náklady pre Slovenko sú 8,99 €.

Dodanie na dobierku mimo Nemecka nie je možné.

Poštovné náklady

Poštovné náklady pre Slovenko sú 8,99 €.

Dodanie na dobierku mimo Nemecka nie je možné.

V mojej objednávke chýba článok, čo mám robiť?

Najprv skontrolujte svoju faktúru - je tam poznámka, ak už objednaná položka nebola k dispozícii?

Ak nie je k dispozícii žiadna poznámka a položku stále nie je možné nájsť, okamžite kontaktujte náš zákaznícky servis na adrese [email protected] alebo 030/409 982 41.

Budeme potrebovať obrázky prijatej schránky, ktoré potom skontrolujeme. Prosím, neposielajte nám balík späť, uschovajte si ho a uschovajte si doručené položky. Náš zákaznícky servis vás samozrejme bude vždy informovať, keď budeme mať ďalšie informácie.

Samozrejme sa pokúsime čo najskôr objasniť vec vo váš prospech.

Aká je priemerná doba dodania?

Dodacia lehota v DefShope je 1-3 pracovné dni. Zo skúseností by sme však chceli poukázať na to, že pošta potrebuje viac času cez sviatky a medzi nimi.

Ako môžem sledovať svoju objednávku?

E-mailom vám zašleme takzvaný sledovací kód. Tento kód bude odoslaný s e-mailom s potvrdením o doručení. Tento kód môžete zadať na príslušných webových stránkach našich logistických partnerov a sledovať tak, kde sa momentálne presne nachádza váš balík.


DHL

UPS

DPD

Moje balenie neprišlo, čo môžem urobiť?

Najskôr skontrolujte číslo zásielky, ktoré sme vám poslali e-mailom. Bolo už balenie doručené? Bohužiaľ niekedy môže dôjsť k oneskoreniu dodávky. Možno bol balík doručený vášmu susedovi a zabudol vás informovať?

Ak balík stále nenájdete, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 030/409 982 41 alebo e-mailom na adrese [email protected] a popíšte svoju požiadavku. Určite nájdeme riešenie.

Moje balenie sa nepodarilo doručiť a je na ceste späť. Čo sa stane teraz

Počas doručenia sa bohužiaľ môžu vždy vyskytnúť chyby, a preto nie je možné doručiť balík a príslušný poskytovateľ prepravných služieb nám ho vráti.

V takom prípade skontrolujte, či ste správne zadali všetky údaje o adrese.

Všeobecne nemôžeme vašu zásielku opätovne odoslať, ak ste zadali objednávku platobným spôsobom spoločnosti Klarna.

Vaša objednávka bude potom zrušená po prijatí vrátenia tovaru a budete musieť znova objednávať.

Pri platobných metódach PayPal a AmazonPay je možná nová zásielka za predpokladu, že objednávka ešte nebola v našom systéme vrátená. Stačí kontaktovať náš zákaznícky servis.

TABUĽKY S VEĽKOSŤAMI
ODPOVEĎ SA NENAŠLA?

Mo. - Fr. von 8:00 - 20:00