Vanliga frågor
Hur skickar jag tillbaka mina varor?

Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 30dagar efter det att du har mottagit dina varor. Detta gör du lättast genom att logga in på dina sidor där du anmäler att du önskar returnera produkten/produkterna. Du erhåller därefter en förbetald retursedel med returadress som du sedan skriver ut. Du kan också skicka ett mejl till [email protected] eller ringa oss på +46 844 680 553 så hjälper vi dig.

 Såhär gör du en retur hos DefShop:

1. Registrera din retur under "Min order".

2. Ladda ner och skriv ut returetiketten (VIKTIGT! Observera datumet på din returetikett. Före detta datum kommer DHL inte att acceptera din retur).

3. Packa dina varor väl. Glöm inte att bifoga retursedeln och ange gärna returorsak.

4. Fäst returetiketten.

5. Lämna in paketet till DHL och behåll kvittot (där står ditt returkollinummer).

Du kan även välja att göra en retur utan den förbetalda returetiketten. Skicka då ditt paket till följande address: 

DefShop GmbH

Parkallee 28 

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

Observera att du vid detta alternativ kommer att behöva stå för fraktkostnaderna. DefShop kommer inte att återbetala dig för denna kostnad i efterhand.

Hur gör jag anspråk på en skadad artikel?

Klagomål inom 6 månader efter köpet

Skicka oss en kort beskrivning av hur felet skapades. För att tydligt visa din brist, vänligen skicka oss 2-3 meningsfulla bilder via e-post.

Defekten måste vara tydligt synlig.

Efter mottagandet av bilderna kommer ditt ärende att granskas så snart som möjligt. Inom några dagar får du en feedback från oss om det fortsatta förfarandet.

Du hittar våra kontaktuppgifter under denna länk: Kontakt


Klagomål efter 6 månader efter köpet

Om defekten först har uppstått efter 6 månader, kontakta tillverkaren direkt.

Om det är en artikel från våra Herobrands, vänligen kontakta vår kundtjänst enligt ovan.

Allmänna Affärsvillkor
Rätten att häva köp

§ 8 Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom fjorton dagar.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot varan/varorna.

 

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) ett entydigt meddelande (t.ex. per post, via telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan för detta ändamål använda standard ångerblanketten under punkt 8.2, detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Information om hävning av köp

§ 8 Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom fjorton dagar.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot varan/varorna.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) ett entydigt meddelande (t.ex. per post, via telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan för detta ändamål använda standard ångerblanketten under punkt 8.2, detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan vägra utföra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilken av dessa tidpunkter inträffar först.

Du måste skicka tillbaka varorna till DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, DE-13439 Berlin, Tyskland) senast inom fjorton dagar från och med den dag du informerar oss om att du frånträder avtalet. För att tillvarata fristen räcker det, att du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar gått ut.

Vid retursändningar med ett ursprungligt totalt ordervärde under 40 € (exkl. schablonbelopp för frakt), måste du betala de direkta kostnaderna för retursändningen. I alla andra fall betalar DefShop GmbH returfrakten.

Finansierade affärer

Om du finansierar detta avtal med ett lån och senare frånträder avtalet, upphör även låneavtalet att gälla, om båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta antas särskilt vara fallet om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare tar vår hjälp i anspråk vid finansieringen. Om vi redan erhållit lånet när du frånträder avtalet eller lämnar tillbaka varan, tar din långivare över våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet när det gäller de rättsliga konsekvenser, som uppstår genom att du frånträder avtalet. Det sist nämnda gäller inte om föreliggande avtal har tecknats för köp av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, utländska valutor eller derivat).

Vill du i möjligaste mån undvika avtalsförpliktelser, bör du utöva din ångerrätt och dessutom frånträda låneavtalet, om du har en ångerrätt även för detta avtal.

Information om ångerrätt - avslutning


8.1   Utan att därför inskränka din ångerrätt ber vi om följande

-   Undvik skador och föroreningar, tvätta ej artiklarna, avlägsna inga etiketter och skicka i möjligaste mån tillbaka varan till oss i originalförpackningen med samtliga tillbehör. Använd i förekommande fall en extra skyddande förpackning (särskilt skor bör förutom i skokartongen skickas i en extra förpackning). Har du inte originalförpackningen kvar, vänligen använd en annan lämplig förpackning som i tillräcklig omfattning skyddar mot transportskador.

-   vänligen skicka tillbaka varan som frankerat paket resp. paket som försetts med vår(t) returetikett/paketmärke. Spara inlämningsbeviset.

8.2         

Fyll i och återsänd denna ångerblankett (standardmall), om du vill frånträda avtalet. Denna blankett är endast en mall, d.v.s. du kan meddela ditt beslut att frånträda avtalet även i annan form.

Till DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, DE-13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder köpeavtalet avseende följande varor (fyll i artikelnummer här):

Beställdes (*)/mottogs (*):

Konsumentens/konsumenternas namn:

Konsumentens/konsumenternas adress:

______________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (gäller endast pappersblankett)

Datum

 

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

Hur lång garanti har jag?

Garantiperioden är två år.

Redaktionsruta

Domännamnet Defshop.de ägs av DefShop GmbH.

Delägare med fullmakt att representera företaget:

Dr. Franco Lucá (CEO)


Adress 

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin, Tyskland

 

Momsregisteringsnummer (USt-IdNr.): DE 257 796 574

Skattregistreringsnummer: 27 / 486 / 03216

Handelsregister: HRB 164900 B Berlin-Charlottenburg


Kundtjänst

Vår kundtjänst kan du nå via e-post eller telefon.

Måndag till fredag kl. 11:00 - 18:00.


Telefonnummer: +46 844 680 553

E-post: [email protected]

Fax: 0049 (0)30 - 409 982 401


Online dispute resolution according to Art. 14 (1) Regulation on consumer ODR: The European Commission provides a platform for online dispute resolutions (ODR) which can be accessed under http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Allmänna Affärsvillkor

§ 1 Tillämpningsområde och leverantör

§ 2 Ingående av avtal

§ 3 Priser

§ 4 Leveranskostnader

§ 5 Leveransvillkor och reservation för tillgänglighet

§ 6 Betalningsvillkor

§ 7 Äganderättsförbehåll

§ 8 Information om hävning av köp

§ 9 Returrätt utöver lagstadgad rätt att häva köpet

§ 10 Garanti

§ 11 Ansvar

§ 12 Slutbestämmelser

 

§ 1 Tillämpningsområde och leverantör


1.1   Dessa allmänna affärsvillkor gäller för alla beställningar som görs av konsumenter (§ 13 BGB) via online-shoppen tillhörande DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tyskland.

1.2   DefShop är en kontrollerad online-shop och har åtagit sig att följa Trusted Shops uppförandekodex (kan hämtas på www.trustedshops.de).


§ 2 Ingående av avtal


2.1   Produktvisningarna i online-shoppen utgör grund för ett köperbjudande. Genom att klicka på knappen [Bekräfta nu] lämnar du ett bindande köperbjudande. Våra produkter säljs endast för privat bruk i hushållsanpassade mängder.

2.2   Vi kan acceptera din beställning genom att skicka en separat orderbekräftelse via e-post eller genom att leverera varan inom fem dagar. En bekräftelse på att beställningen har mottagits skickas via ett automatiserat e-postmeddelande omedelbart efter att beställningen har skickats och utgör ingen orderaccept.

2.3   Om vår orderbekräftelse skulle innehålla skriv- eller tryckfel, eller om det förmedlade priset grundar sig på tekniska överföringsfel, så har vi rätt att bestrida bekräftelsen. Betalningar som redan har genomförts återbetalas utan dröjsmål.


§ 3 Priser


Priserna som anges på produktsidorna är inklusive moms och andra prisbeståndsdelar.

 

§ 4 Leveranskostnader


4.1   För leverans inom Tyskland utgår en leveranskostnad på 4,65 EUR per beställning. Vid beställningar mot postförskott 8,65 EUR. Respektive kostnad för leverans till utlandet finns att läsa under punkten ”Leveransvillkor” i vår online-shop.

4.2   Vid betalning mot postförskott tillkommer inom Tyskland en ytterligare avgift på 2,00 EUR, som betalas när beställningen avhämtas. Inga ytterligare skatter eller kostnader tillkommer.

4.3   Vid leverans till länder utanför EU tillkommer tullavgifter, skatter och andra avgifter. Angående tullavgifter vid leverans till länder utanför EU, finns information att läsa bl.a. på följande länk:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Angående införselskatter vid leverans till länder utanför EU, finns information att läsa bl.a. på följande länk:

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

Speciell information för Schweiz finns t ex under:

http://xtares.admin.ch/tares/


§ 5 Leveransvillkor och reservation för tillgänglighet


5.1   Leverans sker endast inom Tyskland med DHL. Vid internationella leveranser överlämnas paketet till ansvarigt transportföretag i respektive land.

5.2  Om varorna inte kunde levereras efter tre leveransförsök, har vi rätt att frånträda avtalet. Ev. betalningar som har genomförts återbetalas utan dröjsmål.

5.3  Om den beställda produkten inte finns tillgänglig, eftersom vår leverantör inte levererar denna produkt pga. anledningar som vi inte rår över, har vi rätt att frånträda avtalet. Vi kommer i så fall att informera dig om detta utan dröjsmål och, om möjligt, föreslå leverans av en liknande produkt. Om ingen liknande produkt finns eller du inte önskar leverans av en liknande produkt, kommer ev. betalningar som redan har genomförts att återbetalas utan dröjsmål.

 

§ 6 Betalningsvillkor


6.1   Hos DefShop betalar du via vår samarbetspartner Klarna genom kortbetalning, faktura, delbetalning, direktbetalning eller via PayPal.

6.2  Vi använder Klarna Checkout på vår webbplats. Med Klarna Checkout är det enkelt, flexibelt och säkert handla online. Genom att svara på några enkla frågor blir det en bekväm shoppingupplevelse och du kan välja den lämpligaste betalningsmetoden för dig. Du kan välja mejllan kortbetalning, Klarna faktura, Klarna delbetalning, Klarna Konto eller banköverföring - alla lika säkra. Du kan läsa mer om Klarnas villkor här.

Klarna

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefonnummer: +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99, e-postadress: [email protected], är svensk bank registrerad hos Bolagsverket under registreringsnummer 556737-0431. Verkställande direktör är Sebastian Siemiatkowski. Klarna Bank AB (publ) har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster och står under Finansinspektionen tillsyn. Klarnas registrering hos Finansinspektionen, samt information om vilka länder Klarnas tjänster har passporterats till, finns på Finansinspektionens hemsida. Mer om Klarnas användarvillkor hittar du här.

 

§ 7 Äganderättsförbehåll


Varan förblir vår egendom tills det att full betalning har erlagts.. Innan äganderätten har överförts är det inte tillåtet att pantsätta varan, lämna den som säkerhet, bearbeta eller förändra varan utan vår tillåtelse.

 

§ 8 Information om hävning av köp


Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom fjorton dagar.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot varan/varorna.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) ett entydigt meddelande (t.ex. per post, via telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan för detta ändamål använda standard ångerblanketten under punkt 8.2, detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan vägra utföra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilken av dessa tidpunkter inträffar först.

Du måste skicka tillbaka varorna till DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, DE-13439 Berlin, Tyskland) senast inom fjorton dagar från och med den dag du informerar oss om att du frånträder avtalet. För att tillvarata fristen räcker det, att du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar gått ut.

Vid retursändningar med ett ursprungligt totalt ordervärde under 40 € (exkl. schablonbelopp för frakt), måste du betala de direkta kostnaderna för retursändningen. I alla andra fall betalar DefShop GmbH returfrakten.

Finansierade affärer

Om du finansierar detta avtal med ett lån och senare frånträder avtalet, upphör även låneavtalet att gälla, om båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta antas särskilt vara fallet om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare tar vår hjälp i anspråk vid finansieringen. Om vi redan erhållit lånet när du frånträder avtalet eller lämnar tillbaka varan, tar din långivare över våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet när det gäller de rättsliga konsekvenser, som uppstår genom att du frånträder avtalet. Det sist nämnda gäller inte om föreliggande avtal har tecknats för köp av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, utländska valutor eller derivat).

Vill du i möjligaste mån undvika avtalsförpliktelser, bör du utöva din ångerrätt och dessutom frånträda låneavtalet, om du har en ångerrätt även för detta avtal.

 

Information om ångerrätt - avslutning

 

8.1   Utan att därför inskränka din ångerrätt ber vi om följande

-   Undvik skador och föroreningar, tvätta ej artiklarna, avlägsna inga etiketter och skicka i möjligaste mån tillbaka varan till oss i originalförpackningen med samtliga tillbehör. Använd i förekommande fall en extra skyddande förpackning (särskilt skor bör förutom i skokartongen skickas i en extra förpackning). Har du inte originalförpackningen kvar, vänligen använd en annan lämplig förpackning som i tillräcklig omfattning skyddar mot transportskador.

-   vänligen skicka tillbaka varan som frankerat paket resp. paket som försetts med vår(t) returetikett/paketmärke. Spara inlämningsbeviset.

8.2        

Fyll i och återsänd denna ångerblankett (standardmall), om du vill frånträda avtalet. Denna blankett är endast en mall, d.v.s. du kan meddela ditt beslut att frånträda avtalet även i annan form.

Till DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, DE-13439 Berlin, Telefon: +46 844 680 553, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder köpeavtalet avseende följande varor (fyll i artikelnummer här):

Beställdes (*)/mottogs (*):

Konsumentens/konsumenternas namn:

Konsumentens/konsumenternas adress:

______________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (gäller endast pappersblankett)

Datum

 

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

 

§ 9 Returrätt utöver lagstadgad rätt att häva köpet

9.1   Utöver den lagstadgade rätten att häva köpet ger vi dig 30 dagars returrätt

9.2   Returrätten kan du nyttja genom att skicka tillbaka den mottagna varan inom 30 dagar, utan att ange orsak. Endast vid varor som inte kan skickas som paket (t ex skrymmande varor) kan du också skicka in en returbegäran i textform. Tidsfristen påbörjas i och med att varan når mottagaren.

9.3   Du håller dig inom tidsfristen genom att skicka iväg varan eller din returbegäran i tid.

9.4   Varor som kan skickas som paket ska returneras på vår risk. Du får stå för de normala kostnaderna för returen om den levererade varan motsvarar varan som du har beställt och priset för varan inte överstiger 40 € eller, vid ett högre pris, om du vid tidpunkten för hävningen av köpet inte har erlagt betalning eller avtalad delbetalning. I annat fall är returen kostnadsfri för dig. Varor som inte kan skickas som paket hämtas hos dig.

9.5   Returen eller returbegäran ska skickas till:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Tyskland

Fax: 0049 (0)30 -4099 8240-1

E-post: [email protected]

 

9.6   Om returen träder i kraft måste båda parter återgälda förmåner som man tagit i anspråk och i förekommande fall betala tillbaka andra fördelar. Om varan har försämrats och för användning (t ex bruksfördelar), som gör att varan inte eller delvis inte kan skickas tillbaka eller endast i försämrat tillstånd, måste du ersätta oss för detta.

9.7   Skyldigheter i form av betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Tidsfristen börjar för dig i och med att du skickar varan eller din returbegäran, för oss i och med mottagningen av densamma.

9.8   För att kunna nyttja din returrätt, måste du undvika skador och nedsmutsning, inte tvätta produkten, inte ta bort några etiketter samt skicka tillbaka varan till oss i originalförpackningen tillsammans med samtliga tillbehör och alla förpackningsdelar. I annat fall har vi rätt att göra en värdeminskning gällande eller vägra ta emot returen.

9.9   Använd en skyddande ytterförpackning för returen av produkten (speciellt skor bör skickas i en extra förpackning utöver den egentliga skokartongen).

9.10   Skicka tillbaka varan till oss som ett frankerat paket resp. paket med returmärke/paketmärke, eftersom vi annars måste dra av ev. merkostnader från ditt ersättningsbelopp. Spara inlämningsbeviset.

9.11   Vi ber dig att ringa till oss på telefonnummer +46 844 680 553 innan du skickar in returen, för att anmäla den till oss. På så sätt är det möjligt för oss att så snabbt som möjligt koppla ihop rätt paket med rätt order.

9.12   Din lagstadgade rätt att häva köpet påverkas inte av ovanstående bestämmelser (paragraf 9.1 – 9.11).


§ 10 Garanti


Garantin följer lagstadgade bestämmelser.

 

§ 11 Ansvar


11.1   Vi frånsäger oss ansvar för smärre försummelser, som inte avser åtaganden som är väsentliga för avtalet, skador som leder till skador på liv, kropp eller hälsa eller garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen. Åtaganden som är väsentliga för avtalet är sådana som är nödvändiga för att avtalet överhuvudtaget ska kunna uppfyllas och som du kan förvänta dig att de ska uppfyllas.

11.2   Det samma gäller för försummelser av våra medhjälpare och lagliga företrädare.

 

§ 12 Slutbestämmelser


12.1  Dessa allmänna användningsvillkor reglerar avtalsförhållandet på ett heltäckande och slutgiltigt sätt. Ändringar och tillägg måste lämnas som skriftligt meddelande för att gälla. Detta gäller också för upphävning av denna paragraf om krav på skriftligt meddelande.

12.2   Om en bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor inte skulle gälla, behåller avtalet i övrigt sin giltighet. I stället för de icke gällande bestämmelserna gäller motsvarande lagstadgade föreskrifter.

12.3   Tysk lag gäller, med uteslutning av bestämmelserna i FNs lag om internationella köp (CISG).

12.4   Du har möjlighet att ingå köpavtalet på tyska eller engelska.

12.5   Om du är företagare eller inte har någon allmän domkretsbehörighet i Tyskland eller en annan EU-medlemsstat eller om du har förlagt din hemvist till utlandet enligt dessa allmänna användningsvillkor eller om din hemvist eller stadigvarande vistelseort är okänd, gäller Defshops säte som uteslutande domkretsbehörighet..

Datasakerhet

Hur dina data skyddas på DefShop


Defshop Sekretessbestämmelser

Denna sekretessförklaring av DefShop GmbH (fortsättningsvis kallat Defshop), Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tyskland, ger dig information om i vilket syfte och och på vilket sätt Defshop samlar in och bearbetar dina personuppgifter. 


Dina personuppgifter


När personuppgifter samlas in och bearbetas, följer Defshop gällande lagstiftning, med speciell hänsyn till den tyska datalagen (BDSG), och dina uppgifter hanteras alltid ansvarsfullt och noggrant.

Personuppgifter är alla uppgifter som avser dina personliga och/eller materiella förhållanden och som tillåter en återkoppling till din identitet (t ex namn och e-postadress).

Defshops webbsida och system är skyddade med tekniska och administrativa åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, manipulering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. Men trots regelbunda kontroller är det inte möjligt att åstadkomma ett fullständigt skydd mot alla faror.


Användning av dina personuppgifter


Defshop använder dina uppgifter för att kunna utföra det avtal som har ingåtts med dig (framförallt gällande leverans, bearbetning av reklamationer, genomförande av betalningar och ev. för kontroll av betalningsförmåga). Dina uppgifter sparas i den omfattning och för den tid som krävs för korrekt företagsledning (t ex av skatteskäl).


SEMKNOX sökning

Vår webbplats använder en tjänst från SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, D-01067 Dresden för intern produktsökning. Med den här tjänsten kommer du att levereras passande produkter för dina söktermer. Dina sökord skickas till SEMKNOX. Detta innehåller överföringen av din IP-adress och eventuellt ditt session-ID. Båda uppgifterna kan ha en personlig referens. En överföring av ytterligare personuppgifter sker inte.

SEMKNOX använder så kallade cookies (textfiler som är lagrade på din dator) och som gör att du kan använda sökfunktionen framgångsrikt. Informationen som genereras av cookien om din användning av sökningen kommer att överföras till en SEMKNOX server som hostas i Tyskland. Informationen kommer att sparas och användas av SEMKNOX för att svara på din sökning.

Cookien innehåller det senaste fråge-ID och kommer att sparas i 24 timmar.

Bearbetningen av informationen som genereras av kakan och överförs till SEMKNOX är baserad på Art. 6 para. 1 lit. F) EU-DSGVO i syfte att utforma vår hemsidas behovsbaserade utformning.


Erbjudanden via e-post/nyhetsbrev

Om du har köpt en eller flera artiklar i Defshop (lagerkund), vill vi gärna skicka fler noggrant utvalda erbjudanden till dig via e-post på liknande varor ur vårt sortiment. För detta kommer vi att använda oss av personuppgifter som förnamn, efternamn, födelsedag samt kontaktuppgifter och försäljningsuppgifter (rabattkuponger och medlemskap). Genom att registrera dig för nyhetsbrevet, godkänner du att du är minst 14 år gammal. Du kan närsomhelst avbeställa dessa erbjudanden via e-post genom att klicka på länken ”Avbeställ nyhetsbrevet” i slutet av respektive meddelande eller genom att kontakta vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: [email protected]). Inga kostnader tillkommer utöver ordinarie telefonkostnad.

Du har dessutom möjlighet att, utan tidigare beställning, registrera dig på hemsidan för att få vårt nyhetsbrev. Fyll då i din e-postadress i fältet för nyhetsbrevanmälan, klicka på beställningsknappen och klicka sedan på aktiveringslänken i e-postmeddelandet som du får som bekräftelse. Du kan närsomhelst avbeställa framtida nyhetsbrev genom att klicka på länken ”Avbeställ nyhetsbrevet” i slutet av respektive meddelande eller genom att kontakta vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: [email protected]).

Åtkomst till dina uppgifter för tredje part

DefShop tillåter inte att tredje part tar del av dina personuppgifter, om det inte är nödvändigt för att utföra avtalet eller krävs enligt lag (t ex vid straffrättsliga åtgärder). Dina personuppgifter lämnas framförallt inte ut till tredje part för användning i marknadsföringssyfte.


Användning av cookies

På olika sidor använder vi oss av cookies, för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att göra det möjligt för besökaren att kunna använda relevanta funktioner. Det handlar om små textfiler som sparas på din dator. De flesta cookies som vi använder oss av raderas från din hårddisk när du stänger din webbläsare (s k session-cookies). Andra cookies finns kvar på din dator och gör så att din dator kan kännas igen när du besöker oss på nytt (s k varaktiga cookies). Vi tillåter ingen tredje part att med hjälp av cookies samla in, bearbeta eller använda personuppgifter via vår hemsida.

Dessutom finns det även kakor sparade av Google Inc., som informerar oss om uppförandet av webbsidan. Dessa kommer att sparas och samlas in i anonym form i marknadsföringssyfte. Tack vare detta kan vi visa specifika produktrekommendationer (i form av reklambanners eller annonser) på andra webbsidor (utgivare). Dessa data kan inte användas för att identifiera besökarna på webbsidan. Den insamlade data används för att förbättra erbjudandet eller skapa anpassat innehåll. Du hittar all viktig information om detta på denna bild.

Om du inte accepterar kakor från våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners kan du välja inställningen ”Tredje leverantör-Cookie block”. Vanligtvis hittar du denna funktion i verktygsmenyn på din webbläsare där du kan avvisa nya och redan mottagna cookies. För att göra dessa inställningar i din webbläsare kan du hitta detaljerad information om detta på denna bild.

Genom att använda begagnade datorer, som är inställda så att de accepterar kakor och Flash kakor, rekommenderar vi att logga av helt efter avslutad session.


Google Analytics/Webbanalystjänster

Webbplatsen Defshop använder sig av webbanalystjänsten Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s k ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning som skapas med hjälp av cookien skickas i regel till en server hos Google i USA och sparas där. IP-adressen anonymiseras av Defshop (anonymizeIp() s k IP-masking), och därför kortas din IP-adress ned av Google inom EUs medlemsländer eller i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en server hos Google i USA och kortas där ned. I uppdrag av Defshop kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att utföra ytterligare tjänster gällande användningen av webbplatsen och internetanvändningen gentemot Defshop. IP-adressen som lämnas av din webbläsare inom ramen av Google Analytics kopplas inte samman av Google med annan information.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på Defshops webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra att informationen som skapas med hjälp av cookien, och som avser hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), skickas till Google och bearbetas av Google, genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin som finns under följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

På Defshops webbplats samlas och sparas dessutom information genom Webtrekk, en webbanalystjänst från Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin, Tyskland. Med hjälp av denna information skapas användarprofiler, som namnges med pseudonymer. Dessa användarprofiler ger oss en analys av besökarnas beteende och utvärderas i syfte att förbättra vårt erbjudande och anpassa det till besökarnas behov. Cookies kan användas för detta. Det är små textfiler som sparas lokalt på datorn hos den som besöker sidan och som gör det möjligt att känna igen datorn vid ett nytt besök på vår webbplats. De pseudonymiserade användarprofilerna kopplas inte ihop med personuppgifter hos den person som pseudonymen avser, utan att den berörda personen har lämnat sitt speciella, uttryckliga medgivande. Du kan närsomhelst säga ifrån att information i framtiden inte får samlas in och sparas i webbanalyssyfte. Var vänlig och kontakta då vår kundsupport (tel.: +46 844 680 553 , fax: 0049 (0)30 - 409982401, e-post: [email protected]).


Användning av Facebook Social Plugins

Vi erbjuder dig möjligheten att dela visst innehåll från Defshops webbplats med dina kontakter på Facebook. För detta använder vi så kallade Social Plugins från Facebook. Dessa plugins levereras av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). En översikt över och utseendet hos Facebooks Social Plugins kan du hitta här, ytterligare information angående Social Plugins finns att läsa här.

När internetsidan byggs upp hämtar din webbläsare koden för Facebooks Social Plugins direkt från en Facebook-server och infogar den i internetsidan som visas på din bildskärm. Vi har därför ingen möjlighet att direkt påverka i vilken omfattning information samlas in av Facebook.

Enligt egna uppgifter sparar Facebook datum och tid för ett besök, den konkreta internetadressen, som Social Plugin befinner sig på och ytterligare teknisk information som t ex IP-adress, typ av webbläsare eller operativsystem i 90 dagar, för att ytterligare kunna optimera Facebooks tjänster. Efter dessa 90 dagar anonymiseras informationen, så att den inte längre kan kopplas till dig. Ytterligare information från Facebook angående detta finns här.

Om du under ditt besök på Defshop samtidigt är inloggad på Facebook, kan Facebook koppla samman sidorna du besöker med ditt Facebook-konto. Genom att klicka på ett av Facebooks Social Plugins skickas information om denna interaktion till Facebook och sparas där.

Sekretessinformation från Facebook och ytterligare möjliga inställningar för att skydda integriteten kan hämtas här. Läs regelbundet alla dessa länkar gällande Facebook, eftersom Facebooks sekretessbestämmelser ofta uppdateras och anpassas till följd av utökade funktionaliteter hos Social Plugins.


Vertragstext

Vi sparar avtalstexten och skickar uppgifterna om beställlningen via e-post. De allmänna affärsvillkorne kan läsas här. Äldre beställningar visas på ditt kundkonto.


Dina rättigheter

Du har närsomhelst rätt att utan kostnad begära uppgift om, rättning, spärrning och ev. radering av informationen som har sparats om dig. Kontakta vår kundsupport, tel.: +46 844 680 553 eller via e-post till [email protected], eller skicka din begäran via fax till: 0049 (0)30 - 409982401.

Du kan även vända dig till vår kundsupport vid alla andra frågor gällande insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter samt hur du kan återkalla medgivanden.

Om du har ytterligare frågor gällande integritet, kontakta vår support:

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH

Thomas Fritsch

Wiesenring 2

04159 Leipzig

Tel: +49 341 4653-182

Fax: +49 341 4653-423


[email protected]

Betalning
Hur får jag tillbaka mina pengar?

För att en återbetalning ska ske måste följande steg avklaras:

  1. Anmäl din retur på "Mina sidor".
  2. Fyll i bifogad retursedel och skriv ut returetiketten.
  3. Lämna ditt paket hos närmaste postombud.
  4. Återbetalning sker så snart din retur har mottagits. Observera att när din retur ankommit till oss måste den kontrolleras. Denna kontroll tar upp till 14 dagar. Dina pengar kommer tillbaka efter 3-5 bankdagar efter godkänd retur.

Vid frågor vänligen kontakta kundtjänst via e-post [email protected] eller telefon +46 844 680 553 

Jag har fått en betalningspåminnelse även om jag redan har skickat tillbaka min retur.

När du har skickat paketet till oss, logga in här (https://app.klarna.com/login) och välj motsvarande faktura. På fakturasidan klickar du på "Rapportera retur" i menyn och bekräftar detta genom att klicka på "Jag har returnerat varor".

Så snart vi har fått din retur kommer vi att uppdatera din faktura och skicka en bekräftelse. Du kan naturligtvis också logga in här (https://app.klarna.com/) för att se om det fortfarande finns ett belopp öppet på din faktura.

Om returen inte har registrerats efter den nya betalningsperioden, vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (efter inloggning klickar du bara på “kundtjänst”). Oroa dig inte, alla automatiska påminnelser kommer lätt att återkallas när returer tas emot. Så snart vi har fått returen kommer vi automatiskt att rapportera till Klarna i vilket fall som helst att fakturan inte längre är giltig eller har minskats enligt de returnerade artiklarna.

Betalningssätt

DefShop använder Klarna Checkout som betallösning. Se nedan vilka betalalternativ som finns tillgängliga.


Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Klarnas villkor samt våra Allmänna affärsvillkor.Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Om kredit inte beviljas behöver man välja ett annat betalningssätt som kortbetalning eller Klarna Direkt, alternativt kontakta Klarna.


Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du hos klarna.se. För information om din betalning kontakta Klarnas kundservice. Du kan även se dina fakturor och dess betalstatus på klarna.se under Mina sidor.

Hos Defshop kan du betala på följande sätt:


  • Kortbetalning (Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express)
  • Klarna Faktura
  • Klarna Delbetalning
  • Klarna Direkt
  • Banköverföring
  • PayPal

Kortbetalning

Du kan välja att betala din beställning med säker kortbetalning. Kortköp är gratis. Vid beställning görs en reservation av köpesumman på ditt konto. Pengarna dras först när varorna skickas. Alla kortbetalningar hanteras av DefShops samarbetspartner Klarna som kontrollerar att kortet är godkänt för köp. All kortuppgiftsinformation är krypterad, vilket innebär att ingen obehörig kan se den. Kvittot på din betalning skickas med i paketet och fungerar som köpebevis (kvitto).


Klarna Faktura

Via Klarna Faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter och betalar alltid efter att du fått hem dina varor. Du får din faktura från Klarna via e-post samma dag som din order skickas från oss och du har 14 dagar från den dagen din beställning skickats att betala fakturan. Inga extraavgifter tillkommer vid köp mot faktura. Observera att du alltid måste ange fullständigt personnummer vid köp via Klarna Faktura. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 25,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Läs mer om Klarnas akturavillkor.

Med kontofaktura är att du själv kan bestämma hur mycket du vill betala varje månad, och att du när som helst kan betala in det kvarstående beloppet för att avsluta delbetalningen. Alla köp du väljer att delbetala och/eller med extra lång betaltid – exempelvis ”Köp nu, betala i augusti” – samlas där. Kontofakturan skickas den 10:e varje månad via mejl eller post, beroende på hur du önskar. Läs mer om Klarnas kreditavtal.


Klarna Delbetalning

Du kan delbetala din faktura via Klarna konto. Klarna Konto är betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Du betalar valfri summa i månaden, det minsta du kan betala in är 1/24 av beloppet som återstår, dock minst 50 kronor. Med Klarna Konto får du alltid hem dina varor innan du betalar och dessutom samlar alla dina köp på ett konto. Detta gäller även när du har handlat i flera olika butiker via Klarna Konto och betyder en enda faktura, oavsett antalet köp. När du väljer att betala i din egen takt, samlas alla dina köp på en faktura som du betalar i slutet av månaden efter. Det ger dig bra överblick och du betalar bara en aviavgift. Du kan när som helst välja att betala hela beloppet på en gång. Läs mer om Klarna delbetalning.


Klarna Direkt

Med Klarna Direkt kan du betala dina köp direkt via ditt bankkonto. Du kan ansluta ditt bankkonto till Klarna första gången du använder Betala Direkt, eller göra det med hjälp av Mobilt BankID. Klarna kommer sedan ihåg dina uppgifter för att du ska kunna handla och betala ännu smidigare nästa gång. Pengarna dras inom 1-3 bankdagar efter att vi har skickat din beställning. Om vi inte kan dra pengarna från kontot skickar vi istället en faktura till mejladressen som du använde när du handlade. Aktivera tjänsten genom att logga in hos klarna.se och registrera ditt konto.


Banköverföring

Du som är ansluten till internetbanken i Handelsbanken, Nordea, SEB eller Swedbank kan handla på nätet utan att uppge ditt kortnummer. Med direktbetalning dras pengarna direkt från ditt konto, enkelt och smidigt.


Paypal

Med betalningssättet Paypal kan du betala din beställning med Paypalkredit eller med ditt kreditkort. För att göra det behöver du bara klicka på Paypal-länken efter köpet och genomföra betalningen. Din beställning skickas då direkt efter betalningen.

Leverans
Fraktkostnader

Fraktkostnaden till Sverige är med DHL 10,99 € och med Bring 7,39 €.

Leverans mot postförskott är inte möjligt utanför Tyskland.

Hur lång tid tar en leverans utomlands?

Leveranser utomlands anländer till DHLs internationella paketcenter inom 1-3 arbetsdagar. Från och med då är leveranstiden starkt beroende av respektive nationell logistiker. I angränsande europeiska länder tar det 1-5 arbetsdagar.

En artikel saknas i min beställning. Vad kan jag göra?

Kontrollera din faktura först - finns det en anteckning om den beställda artikeln inte längre var tillgänglig?

Om det inte finns någon anteckning och objektet fortfarande inte kan hittas, kontakta vår kundtjänst omedelbart på [email protected] eller +46 844 680 553.

Vi behöver bilder av den mottagna rutan, som vi kommer att kontrollera efteråt. Skicka inte tillbaka paketet till oss, behåll det och behåll de levererade varorna. Vår kundtjänst kommer naturligtvis alltid att informera dig så snart vi har mer information.

Naturligtvis kommer vi att försöka klargöra saken till din fördel så snart som möjligt.

Vad är den genomsnittliga leveranstiden?

Leveranstiden på DefShop är 1-5 arbetsdagar. Men av erfarenhet vill vi påpeka att postkontoret behöver mer tid på och mellan helgdagar.

Logistikpartner

DefShops logistikpartners till Sverige är Bring och DHL. Vänligen observera att leveranstiden kan variera beroende på vilken logistikpartner du väljer. Du får ett brev eller SMS när din leverans har ankommit till ditt lokala utlämningsställe. Du kan även spåra din försändelse genom följande länkar. Ange då bara det kollinummer som du får i ett automatiskt e-postmeddelande av oss. 

Bring: https://www.bring.se/

DHL: https://www.dhl.de/en/privatkunden.html

Mitt paket har inte kommit, vad kan jag göra?

Kontrollera först spårningsnumret som vi skickade dig via e-post. Har paketet redan levererats? Tyvärr kan det ibland uppstå förseningar i leveransen. Kanske levererades paketet till din granne och glömde att informera dig?

Om du fortfarande inte hittar paketet, vänligen kontakta vår kundtjänst på +46844680553 eller via e-post till [email protected] och beskriv din begäran. Vi kommer säkert att hitta en lösning.

Mitt paket kunde inte levereras och returnerades.

Tyvärr kan det alltid uppstå fel under leveransen, varför paketet inte kan levereras och returneras till oss av motsvarande fraktleverantör.

Kontrollera i så fall om du har angett all adressinformation korrekt.

I allmänhet kan vi inte skicka ditt paket igen om du har gjort beställningen med Klarnas betalningsmetod.

Din beställning kommer då att annulleras efter mottagandet av returen och du måste beställa igen.

Med betalningsmetoderna PayPal och AmazonPay är en ny leverans möjlig, förutsatt att beställningen ännu inte har returnerats i vårt system. Kontakta bara vår kundtjänst.

STORLEKSTABELL
Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakt via email: 24/7

Kontakt via telefon: 12.00 - 18.00

Email: [email protected]

Telefon: 46844680553