SAVE NOW: USE CODE TOPTEN FOR 10% OFF The coupon is not combinable. The following brands are excluded: Premium Brands, Nike, Jordan, Freddy, Alpha Industries, Sean John, Pegador.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvordan kan jeg returnere mine varer?

Ønsker du at returnere en vare så log ind på "Mit DefShop" > "Mine ordre" og udfyld returformularen - print returlabel, påfør den pakken og aflevér på nærmeste posthus. Vi tilbyder gratis returret. Du vil modtage en mail, når vi har modtaget din returnering.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på [email protected] eller på vores Facebookside eller telefon.

Hvad skal jeg gøre, hvis min vare er skadet, når den ankommer?

Gør følgende: 

1.   Kontakt kundeservice pr. e-Mail [email protected] eller telefonisk +49 (0)30 4099 8241 og få dem til at sende et returlabel til dig.

2.   Oplys årsagen og fejlbeskrivelsen på returseddelen, som kan downloades online under "Mit DefShop" > "Download returseddel". 

3.   Aflevér pakken på dit posthus.

4.  Efter kontrol af din returnering og skaden gives den nødvendige erstatning.

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER
Tilbagekaldelsesret

§ 8 Tilbagekaldelseserklæring


Tilbagekaldelsesret

De har retten til at træde tilbage fra denne kontrakt indenfor fjorten dage, uden angivelse af grunde.

Tilbagekaldelsesfristen er fjorten dage fra den dag af, på hvilken De eller en af Dem benævnt tredjemand, som ikke er transportør, har taget varerne i besiddelse.

For at kunne udøve deres tilbagekaldelsesret, så skal De informere os (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) ved hjælp af en entydig erklæring, (f.eks. et med posten sendt brev, telefax eller e-Mail) omkring deres beslutning, at tilbagekalde denne kontrakt. De kan anvende det under punkt 8.2 opførte mønster-tilbagekaldelsesformular, som dog ikke er foreskrevet.

Til opretholdelse af tilbagekaldelsesfristen, så er det tilstrækkeligt, at De afsender meddelelsen vedrørende udøvelsen af tilbagekaldelsesretten inden tilbagekaldelsesfristens udløb.

Tilbagekaldelseserklæring

§ 8 Tilbagekaldelseserklæring


Tilbagekaldelsesret

De har retten til at træde tilbage fra denne kontrakt indenfor fjorten dage, uden angivelse af grunde.

Tilbagekaldelsesfristen er fjorten dage fra den dag af, på hvilken De eller en af Dem benævnt tredjemand, som ikke er transportør, har taget varerne i besiddelse.

For at kunne udøve deres tilbagekaldelsesret, så skal De informere os (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) ved hjælp af en entydig erklæring, (f.eks. et med posten sendt brev, telefax eller e-Mail) omkring deres beslutning, at tilbagekalde denne kontrakt. De kan anvende det under punkt 8.2 opførte mønster-tilbagekaldelsesformular, som dog ikke er foreskrevet.

Til opretholdelse af tilbagekaldelsesfristen, så er det tilstrækkeligt, at De afsender meddelelsen vedrørende udøvelsen af tilbagekaldelsesretten inden tilbagekaldelsesfristens udløb.

 

Tilbagekaldelsesfølger

Når De tilbagekalder denne kontrakt, så skal vi omgående og senest indenfor fjorten, fra den dag af hvor meddelelsen vedrørende deres tilbagekaldelse af denne kontrakt er modtaget af os, tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget af Dem, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som opstår heraf, fordi De har valgt en anden slags levering end den af os tilbudte, gunstigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som De har brugt ved den oprindelige transaktion, såfremt ikke noget andet udtrykkeligt er blevet aftalt med Dem. Vi beregner under ingen omstændighed nogen vederlag på grund af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne tilbage eller indtil De har dokumenteret, at De har tilbagesendt varerne, alt efter, hvilket der er det tidligere tidspunkt.

De skal omgående og ihvertfald tilbagesende varerne senest indenfor fjorten dage, fra den dag af, hvor De underretter os om tilbagekaldelsen af denne kontrakt til DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Deutschland). Fristen er overholdt, når De afsender varerne inden fristen på fjorten dage er udløbet.

De bærer kun de umiddelbare udgifter for returforsendelsen, når den oprindelige samlede bestillingsværdi af den tilbagekaldte levering er mindre end 40 euro (ekskl. forsendelsesudgift alt inkl.). I alle andre tilfælde overtager  DefShop GmbH tilbageforsendelsesomkostningerne for Dem.

 

Finansierede køb

Når De finansierer denne kontrakt gennem et lån og senere tilbagekalder denne, så er De heller ikke mere bundet af lånekontrakten, såfremt begge kontrakter økonomisk hænger sammen. Dette skal især da formodes , når vi samtidig er deres lånegiver eller når deres lånegiver med henblik på finansieringen, får hjælp fra vores side af. Når vi alllerede har modtaget kreditten ved ikrafttrædelsen af tilbagekaldelsen eller ved tilbagegivelse af varen, så indtræder deres lånegiver i forhold til Dem, med hensyn til tilbagkaldelsens retsfølger eller ved tilbagegivelsen af vores rettigheder og pligter, fra den finansierede kontrakt. Det sidste gælder ikke, når den foreliggende kontrakts formål er erhverv af finansinstrumenter (f.eks. værdipapirer, deviser eller derivater).

Vil De så vidt muligt undgå en kontraktlig binding, så gør brug af deres tilbagekaldelsesret og tilbagekald tilmed lånekontrakten, når også en tilbagekaldelsesret til det tilkommer Dem.

Afslutning af tilbagekaldelsesbelæringen

 

8.1   Uden at deres tilbagekaldelsesret derigennem indskrænkes, så beder vi dem om at 

-   undgå beskadigelser og forurening, ikke at vaske artiklerne og ikke at fjerne etiketter, samt venligst, såfremt muligt, at sende tilbage til os i originalforpakning med alt tilbehør og med alle forpakningsbestanddele. Brug i givet fald venligst en beskyttende forpakning (især sko bør ud over den egentlige skokarton ydermere sendes i en omforpakning). Når De ikke mere er i besiddelse af originalemballagen, så sørg venligst for en tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader med en egnet forpakning.

-   venligst sende varen tilbage til os, som frankeret, henholdsvis med returforsendelsesmærkat/pakkemærke forsynet pakke og opbevar kvitteringen.

8.2      

Når De vil tilbagekalde kontrakten, så udfyld venligst denne mønster-tilbagekaldelsesformular som ikke er bindende og formen for deres tilbagekaldelse står Dem fri, til:

DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Hermed tilbagekalder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt over købet af følgende varer (indføj venligst her artikelnummer/artikelnumre):

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugernes/forbrugerens navn:

Forbrugernes/forbrugerens adresse:

______________________________________________________

Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved meddelelse på papir)

Dato

 

(*) stryg det forkerte

Hvor længe er garantiperioden?

Garantiperioden er 2 år.

Kolofon

Defshop.dk er et domænenavn af DefShop GmbH.

Repræsentantsberettiget selskabsdeltager:

Dr. Franco Lucá (CEO) 

Adresse

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

CVR.nummer.: DE 257 796 574

Skattenummer: 27 / 486 / 03216

Handelsregister: HRB 164900 B Berlin-Charlottenburg

Kundeservice

Vores kundeservice kan kontaktes til enhver tid pr. e-mail eller telefonisk.

Mandag til fredag fra 09:00 - 19:00.

Telefonnummer: +44 208 068 4728

Email: [email protected]

Den Europæiske kommission tilbyder en online platform for problemhåndtering ved onlinekøb i henhold til art. 14 (1). Denne kan ses her.

Vilkår og betingelser

§ 1 Anvendelsesområde og udbyder

§ 2 Kontraktafslutning

§ 3 Priser

§ 4 Forsendelsesomkostninger

§ 5 Leveringsbetingelser og forbehold for selvlevering

§ 6 Betalingsbetingelser

§ 7 Ejendomsforbehold

§ 8 Tilbagekaldelsesbelæring

§ 9 Returret til den lovmæssige tilbagekaldelsesret

§ 10 Garanti

§ 11 Hæftelse

§ 12 Slutbestemmelser

 

§ 1 Anvendelsesområde og udbyder


1.1   Disse alment gældende forretningsbetingelser gælder for alle bestillinger, som forbrugere (§ 13 BGB) foretager over online-shoppen hos DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin.

1.2   DefShop er en kontrolleret online-shop og har underlagt sig Trusted Shops adfærdskodeks (kan hentes under www.trustedshops.de).


§ 2 Kontraktafslutning


2.1   Produktfremstillingerne i online-shoppen tjener til afgivelse af et købstilbud. Ved at klikke på button [Bekræft nu] afgiver De et forpligtende købstilbud. Salget af vores produkter sker kun til privatforbrug i normale husstandsmængder.

2.2   Vi kan aftage deres bestilling gennem forsendelse af en separat ordrebekræftelse per e-mail eller gennem udlevering af varerne indenfor fem dage. Bekræftelsen af modtagelsen af bestillingen sker gennem en automatiseret e-mail lige efter afsendelsen af bestillingen og er endnu ikke nogen kontraktgodkendelse.

2.3   Skulle vores ordrebekræftelse indeholde skrive- eller trykfejl eller skulle der ligge tekniske betingede formidlingsfejl til grund i vores prisfastsættelser, så er vi berettiget til at gøre indsigelse. Allerede udførte betalinger vil De omgående få erstattet.


§ 3 Priser


De på produktsiderne nævnte priser indeholder lovpligtig moms og andre afgifter.

 

§ 4 Forsendelsesomkostninger


4.1   For leveringen indenfor Tyskland beregner vi 4,65 EUR per bestilling. Ved efterkrav 8,65 EUR. Omkostningerne for en levering til udlandet kan De venligst læse under punktet „Leveringsbetingelser“ i vores shop.

4.2   Ved betaling per efterkrav indenfor Tyskland skal et ekstra gebyr på 2,00 EUR betales, som producenten afkræver på stedet. Andre skatter eller omkostninger løber ikke på.

4.3   Ved levering til lande udenfor EU påløber ekstra told, skatter og gebyrer. Omkring told ved levering til lande udenfor EU kan De f.eks informere Dem under følgende link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Omkring importtold ved levering til lande udenfor EU kan De f.eks informere Dem under følgende link:

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

Informationer specielt for Schweiz finder De f.eks under:

http://xtares.admin.ch/tares/


§ 5 Leveringsbetingelser og forbehold for selvlevering


5.1   Leveringen kun indenfor Tyskland sker med DHL. Ved internationale forsendelser bliver pakken overgivet til det rette forsendelsesforetagende for hvert land.

5.2  Skulle tilsendelsen af varen trods 3 gange afleveringsforsøg ikke lykkes, kan vi træde ud af kontrakten. I givet fald ydede betalinger får De omgående erstattet.

5.3  Når det bestilte produkt ikke er til rådighed, fordi vi uden skyld ikke kan få dette produkt leveret fra vores leverandører, så kan vi ophæve kontrakten. I dette tilfælde vil vi omgående give Dem besked og i givet tilfælde foreslå Dem et lignende produkt. Når ikke noget lignende produkt er til rådighed eller De ikke ønsker noget lignende produkt leveret, vil vi i givet fald omgående erstatte deres allerede betalte ydelse.

 

§ 6 Betalingsbetingelser


6.1   Betalingen sker valgfrit per forudbetaling, regning, efterkrav, kreditkort, straksoverførsel, PayPal eller Skrill.

6.2   Ved valget af betalingsarten forudbetaling oplyser vi vores bankforbindelse i ordrebekræftelsen. Beløbet skal være overført på vores konto indenfor 14 dage. Ved betaling per kreditkort debiteres deres konto ved afslutningen af bestillingen. Ved alle andre betalingsformer informer Dem venligst under punkt 2.1. på vores infoside (http://dk.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3   Betaling per regning: I samarbejde med Klarna tilbyder vi Dem køb på regning som betalingsmulighed. Ved betaling med Klarna skal De aldrig oplyse deres kontodata og De betaler først, når De har modtaget varerne. De har kun ret til modregning når deres modkrav er retsgyldige gennem en dom eller ikke bestrides eller er blevet skriftligt anerkendt af os En tilbageholdelsesret kan De kun udøve, såvidt krav resulterer ud af det samme kontraktforhold. Ved betalingsformen Klarnaregning er en levering til en fra fakturadressen afvigende leveringsadresse ikke mulig. Vi beder Dem have forståelse for det. Ved køb på regning med Klarna får De først varerne og De har altid en betalingsfrist på 14 dage. Yderligere informationer og Klarnas fuldstændige (AGB) almindeligt gældende forretningsbetingelser finder De her: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.

De fuldstændige (AGB) almindeligt gældende forretningsbetingelser ved Klarna ratekøb kan De downloade her (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf).

Klarna kontrollerer og bedømmer forbrugerens dataangivelser og plejer ved berettiget foranledning en dataudveksling med andre firmaer og kreditvurderingsinstitutter (kreditvurdering). Skulle forbrugerens kreditværdighed ikke være i orden, så kan Klarna AB derpå nægte kunden Klarnas betalingsformer og skal henvise til alternative betalingsformer. Deres personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondataloven og ikke videregivet til trediemand med reklameformål. Her erfarer De mere om Klarnas databeskyttelsesbestemmelser. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)

For yderligere informationer om Klarna, besøg venligst www.klarna.de

Klarna AB, firma - og selskabsnummer: 556737-0431


 

§ 7 Ejendomsforbehold


Til endelig betaling forbliver varen vores ejendom. Inden overdragelse af ejendommen er en pantsættelse, pantoverdragelse, forarbejdning eller omstrukturering ikke tilladt uden vores tilladelse.

 

§ 8 Tilbagekaldelseserklæring


Tilbagekaldelsesret

De har retten til at træde tilbage fra denne kontrakt indenfor fjorten dage, uden angivelse af grunde.

Tilbagekaldelsesfristen er fjorten dage fra den dag af, på hvilken De eller en af Dem benævnt tredjemand, som ikke er transportør, har taget varerne i besiddelse.

For at kunne udøve deres tilbagekaldelsesret, så skal De informere os (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]) ved hjælp af en entydig erklæring, (f.eks. et med posten sendt brev, telefax eller e-Mail) omkring deres beslutning, at tilbagekalde denne kontrakt. De kan anvende det under punkt 8.2 opførte mønster-tilbagekaldelsesformular, som dog ikke er foreskrevet.

Til opretholdelse af tilbagekaldelsesfristen, så er det tilstrækkeligt, at De afsender meddelelsen vedrørende udøvelsen af tilbagekaldelsesretten inden tilbagekaldelsesfristens udløb.

 

Tilbagekaldelsesfølger

Når De tilbagekalder denne kontrakt, så skal vi omgående og senest indenfor fjorten, fra den dag af hvor meddelelsen vedrørende deres tilbagekaldelse af denne kontrakt er modtaget af os, tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget af Dem, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som opstår heraf, fordi De har valgt en anden slags levering end den af os tilbudte, gunstigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som De har brugt ved den oprindelige transaktion, såfremt ikke noget andet udtrykkeligt er blevet aftalt med Dem. Vi beregner under ingen omstændighed nogen vederlag på grund af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne tilbage eller indtil De har dokumenteret, at De har tilbagesendt varerne, alt efter, hvilket der er det tidligere tidspunkt.

De skal omgående og ihvertfald tilbagesende varerne senest indenfor fjorten dage, fra den dag af, hvor De underretter os om tilbagekaldelsen af denne kontrakt til DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Deutschland). Fristen er overholdt, når De afsender varerne inden fristen på fjorten dage er udløbet.

De bærer kun de umiddelbare udgifter for returforsendelsen, når den oprindelige samlede bestillingsværdi af den tilbagekaldte levering er mindre end 40 euro (ekskl. forsendelsesudgift alt inkl.). I alle andre tilfælde overtager  DefShop GmbH tilbageforsendelsesomkostningerne for Dem.

 

Finansierede køb

Når De finansierer denne kontrakt gennem et lån og senere tilbagekalder denne, så er De heller ikke mere bundet af lånekontrakten, såfremt begge kontrakter økonomisk hænger sammen. Dette skal især da formodes , når vi samtidig er deres lånegiver eller når deres lånegiver med henblik på finansieringen, får hjælp fra vores side af. Når vi alllerede har modtaget kreditten ved ikrafttrædelsen af tilbagekaldelsen eller ved tilbagegivelse af varen, så indtræder deres lånegiver i forhold til Dem, med hensyn til tilbagkaldelsens retsfølger eller ved tilbagegivelsen af vores rettigheder og pligter, fra den finansierede kontrakt. Det sidste gælder ikke, når den foreliggende kontrakts formål er erhverv af finansinstrumenter (f.eks. værdipapirer, deviser eller derivater).

Vil De så vidt muligt undgå en kontraktlig binding, så gør brug af deres tilbagekaldelsesret og tilbagekald tilmed lånekontrakten, når også en tilbagekaldelsesret til det tilkommer Dem.

Afslutning af tilbagekaldelsesbelæringen

 

8.1   Uden at deres tilbagekaldelsesret derigennem indskrænkes, så beder vi dem om at 

-   undgå beskadigelser og forurening, ikke at vaske artiklerne og ikke at fjerne etiketter, samt venligst, såfremt muligt, at sende tilbage til os i originalforpakning med alt tilbehør og med alle forpakningsbestanddele. Brug i givet fald venligst en beskyttende forpakning (især sko bør ud over den egentlige skokarton ydermere sendes i en omforpakning). Når De ikke mere er i besiddelse af originalemballagen, så sørg venligst for en tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader med en egnet forpakning.

-   venligst sende varen tilbage til os, som frankeret, henholdsvis med returforsendelsesmærkat/pakkemærke forsynet pakke og opbevar kvitteringen.

8.2      

Når De vil tilbagekalde kontrakten, så udfyld venligst denne mønster-tilbagekaldelsesformular som ikke er bindende og formen for deres tilbagekaldelse står Dem fri, til:

DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Telefon: +49 30 409 982 41, Telefax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Hermed tilbagekalder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt over købet af følgende varer (indføj venligst her artikelnummer/artikelnumre):

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugernes/forbrugerens navn:

Forbrugernes/forbrugerens adresse:

______________________________________________________

Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved meddelelse på papir)

Dato

 

(*) stryg det forkerte

§ 9 Returret til den lovmæssige tilbagekaldelsesret

9.1   Ud over den lovmæssige tilbagekaldelsesret giver vi Dem en 30 dages returret

9.2   Returetten kan De bruge ved returnering af de leverede varer uden angivelse af grunde indenfor 30 dage. Kun ved vare som ikke kan sendes som pakke (f.eks. ved store varer) kan De også gennem tilbagetagningskravet forklare tilbagetagningen i tekstform. Fristen begynder ved indgangen af varen hos modtageren.

9.3   Til overholdelsen af fristen er den rettidige forsendelse af varen eller tilbagetagningskravet nok.

9.4    Genstande der er egnet til at blive sendt som pakke returneres på vores ansvar. De skal bære de regelmæssige omkostninger for returforsendelsen, når den leverede vare svarer til den bestilte vare og når prisen for den returnerede vare ikke overstiger et beløb på 40 € eller når De ved en højere pris for varen på tilbagekaldelsestidspunktet endnu ikke har betalt modydelsen eller en kontraktmæssig aftalt delbetaling. Ellers er returforsendelsen gratis for Dem. Ikke forsendelsesklare genstande bliver afhentet hos Dem.

9.5   Returforsendelsen eller tilbagetagningskravet skal sendes til:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (Lokal takst)

E-Mail: [email protected]

 

9.6   I tilfælde af en effektiv tilbagelevering skal modtagede ydelser fra begge parter tilbagebetales og i givet fald trukne indtægter gives tilbage. Ved en forringelse af genstanden og for brug (f.eks. brugsfordele), som ikke eller kun delvist ikke eller kun iforringet tilstand kan blive udleveret, skal De for såvidt yde os værdierstatning

9.7   Forpligtelser til økonomisk erstatning skal opfyldes indenfor 30 dage. For Dem begynder fristen med forsendelsen af varen eller tilbagetagningskravet, for os ved modtagelsen.

9.8   For at kunne gøre brug af returretten bør De undgå beskadigelser og snavs, ikke vaske artiklerne og ikke fjerne etiketter, samt returnere varen i originalemballagen med alt tilbehør og med alle forpakningsdele tilbage til os. Ellers har vi retten at gøre en værdiforringelse gældende eller at nægte tilbagetagningen.

9.9   Anvend i givet fald en ekstra beskyttende emballage (specielt sko bør ud over den egentlige skokarton forsendes i en ekstra emballage).

9.10   Returner venligst varen som frankeret henholdsvis med vores returmærkater/pakkemærker forsynede pakke tilbage til os, da vi ellers må trække eventuelle meromkostninger fra erstatningsbeløbet. Opbevar venligst indleveringsbilaget.

9.11   Inden returforsendelsen bedes De ringe til os på telefonnummeret 030-409 982 41, for at meddele tilbagesendelsen. På denne måde muliggør De hurtigst mulig en tilordning af produkterne for os.

9.12   Den lovpligtige tilbagekaldelsesret fobliver ihvertfald uberørt af de foranstående reguleringer (ciffre 9.1 - 9.11).


§ 10 Garanti


Garantien gælder efter de lovpligtige bestemmelser.

 

§ 11 Hæftelse


11.1   Vi udelukker at hæfte for uagtsom pligtforsømmelse, såfremt det ikke vedrører kontrakvæsentlige pligter, skader som følge af kvæstelser på liv, krop eller sundhed eller vedrører garantier eller krav som berøres af produktansvarsloven. Kontraktvæsentlige pligter er sådanne, hvis opfyldelse overhovedet først muliggør kontraktgennemførelsen og hvis opfyldelse De må have tillid til.


11.2   Det samme gælder for pligtforsømmelser hos vores medarbejdere og lovmæssige repræsentanter.

 

§ 12 Slutbestemmelse


12.1   Disse alment gældende brugerbetingelser regulerer kontraktforholdet omfattende og endeligt. For at ændringer og tilføjelser er gyldige skal de foreligge i skriftlig form. Dette gælder også for ophævelsen af denne skriftformklausul.

12.2   Skulle en bestemmelse af disse alment gældende forretningsbetingelser være uvirksom, så forbliver kontrakten iøvrigt virksom. I stedet for de uvirksomme bestemmelser gælder de pågældende lovmæssige forskrifter.

12.3   Der gælder den i Tyskland gældende lovgivning under udelukkelse af reguleringerne i UN-købeloven (CISG).

12.4   De har muligheden for at afslutte købekontrakten på tysk eller engelsk sprog.

12.5   Såfremt De er arbejdsgiver eller De ikke har noget alment værneting i Tyskland eller et andet EU-medlemsland eller De har deres adresse, gældende efter disse almene brugerbetingelser, i udlandet eller deres adresse eller normale opholdssted ved en klage ikke er kendt, så er værneting Defshops adresse.

Databeskyttelse

Databeskyttelse hos DefShop

DefShops bestemmelser for databeskyttelse

Denne databeskyttelseserklæring fra DefShop GmbH (efterfølgende kaldt DefShop), Zerpenschleusser Ring 30, 13439 Berlin, oplyser dig om hvilke formål og på hvilken måde DefShop indhenter dine persondata og ligeledes hvordan disse behandles.

Dine personoplysninger

Ved indhentning og behandling af dine personoplysninger overholder DefShop de gældende lovmæssige bestemmelser, særligt de gældende bestemmelser i persondataloven og vil altid behandle din data ansvarligt og fortroligt.

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, som vedrører personlige og/eller saglige forhold for en identificerbar person (f.eks. navn og e-mailadresse).

DefShops hjemmeside og systemer er beskyttet ved tekniske og organisatoriske forholdsregler mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller udbredelse af din data fra uberettigede personer. Trods regelmæssig kontrol er en fuldstændig beskyttelse mod alle farer dog ikke mulig.

Anvendelse af dine personoplysninger

DefShop anvender dine personoplysninger til forsendelsesformål, til sagsbehandlingen af reklamationer, til afvikling af betalinger og i givet fald til kreditvurderinger. Din data bliver lagret, såvidt og så længe dette er nødvendigt for korrekt forretningsførelse (f.eks af skattemæssige grunde).

SEMKNOX søgning

Vores hjemmeside anvender en service fra SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, D-01067 Dresden til at foretage interne produktsøgninger. Denne service tillader at du kan få vist relevante produkter ved søgninger. Dine søgninger overføres til SEMKNOX, ved dette indebærer også en overførsel af din IP-adresse og eventuelt dit session-ID. Begge informationer kan have en personlig reference, der sker dog ikke yderligere overførsler af personoplysninger.

SEMKNOX anvender ‘Cookies' (tekst filer der lagres på din computer) hvilket gør det muligt for dig at søge efter relevante varer. Oplysningerne fra cookien om dine søgninger overføres til en tysk SEMKNOX-server, og her gemmes de. Disse oplysninger anvendes af SEMKNOX til at svare på dine søgninger.

Cookien indeholder det sidste forespørgsels-id og gemmes i 24 timer.

Behandlingen af informationen som genereres af cookien og overføres til SEMKNOX er baseret på Art. 6 para.1 lit. f) EU-DSGVO med henblik på behovsbaseret design af vores hjemmeside.

Tilbud per E-Mail/Nyhedsbrev

Når du har købt en eller flere artikler hos DefShop (som eksisterende kunde), tilsendes du flere omhyggelige udvalgte tilbud af lignende varer fra vores sortiment per e-mail. Til dette anvendes personlige oplysninger såsom fornavn, efternavn, fødselsdato og ligeledes dine kontaktoplysninger og lagerdata (rabatkuponer og medlemskab). Du har til enhver tid muligheden for at afvise tilsendelsen af tilbud per e-mail, dette kan gøres ved at klikke på linket »Afbestilling af nyhedsbrev«, som kan findes i slutningen af hver e-mail, eller henvende dig til vores kundeservice (Tel.: +49 30 40998241, Fax: 0049 (0)30 - 409982401, E-Mail: [email protected]). Der opstår ikke andre omkostninger end forsendelsesomkostningerne som er gældende efter grundtaksterne.

Du har også mulighed for at modtage vores nyhedsbreve uden tidligere indkøb, dette gøres ved tilmelding på vores hjemmeside, ved at angive din e-mailadresse i feltet for nyhedsbreve tilmelding, tryk på bestillingsknappen og tryk derefter på det aktiveringslink der findes i bekræftelses-mailen der afsendes til din e-mailadresse. Du har til enhver tid muligheden for at tilbagekalde din accept i tilsendelsen af nyhedsbreve for fremtiden, dette kan gøres ved at klikke på linket » Afbestilling af nyhedsbrev« som findes i slutningen af hver e-mail eller henvende dig til vores kundeservice på (Tel.: +49 30 40998241, Fax: 0049 (0)30 - 409982401, E-Mail: [email protected]).

Tredjemands adgang til din data

DefShop tillader ikke adgang for tredjemand til dine personoplysninger, såfremt dette ikke er påkrævet til kontraktopfyldelse eller er lovmæssigt nødvendigt (f.eks ved strafferetlige forfølgelsesformål). Dine personoplysninger bliver især ikke videregivet til tredjemand med det formål at blive brugt til reklame.

Brug af cookies

På forskellige sider anvender vi cookies, for at gøre besøget på vores websider attraktivt og gøre brugen af relevante funktioner mulig. Her drejer det sig om tekstfiler, som bliver lagret på din computer. De fleste cookies som bliver brugt af os, slettes efter endt browser-møde igen fra harddisken (såkaldte møde-cookies). Andre cookies forbliver på din computer og gør det muligt, at din computer igen er genkendelig ved det næste besøg hos os (såkaldte holdbare cookies). Tredjemand har ikke tilladelse til, ved hjælp af cookies at indhente, bearbejde eller bruge personrelaterede data over vores website.

Vores check-ud løsning stilles til rådighed af Klarna (Klarna AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). Ved benyttelse af check-ud fra Klarna gøres der brug af cookies til at kunne give dig en optimal og skræddersyet online oplevelse.

Der anvendes desuden også Cookies, som gemmes af Google Inc., til at oplyse om de besøgendes adfærd på hjemmesiden. De vil blive gemt og indsamlet til markedsføringsformål i anonym form. Dermed kan vi vise specifikke produktanbefalinger (i form af reklame bannere eller annoncer) på andre hjemmesider. Disse data kan ikke anvendes til at identificere de besøgende på hjemmesiden. De indsamlede data anvendes til at forbedre tilbud eller til at oprette tilpasset indhold. Du kan finde alle vigtige oplysninger på denne oversigt.    

 Hvis du ikke ønsker at acceptere Cookies fra vores serviceudbydere og partnere, kan du vælge indstillingen: "Tredje leverandør-Cookies-blok". Normalt kan du finde funktionen i værktøjsmenuen på din webbrowser, hvor du kan afvise nye cookies og modtagne cookies. Hvis du ønsker at aktiverer disse indstillinger i din browser kan du finde detaljerede oplysninger om dette her.

Ved computere der er tilsluttede andre computere, og som er indstillet på en sådan måde, at de accepterer Cookies og Flash-cookies, anbefaler vi, at du logger helt af.

Google Analytics/Webanalysetjenester

DefShops hjemmeside anvender webanalysetjenesten Google Analytics, en webanalysetjeneste af Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“ tekstfiler, som bliver lagret på din computer og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Informationer vedrørende din brug af denne hjemmeside, som indhentes af cookien, bliver som regel overdraget til en server fra Google i USA og lagres der. IP-adressen bliver anonymiseret af DefShop (anonymizeIp) også kaldt IP-masking. Hermed bliver din IP-adresse forkortet af Google indenfor medlemsstaterne i den europæiske union og også andre stater der er omfattet af aftalen om det europæiske handelsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overdraget til en server fra Google i USA. I forbindelse med en aftale indgået med DefShop vil Google benytte disse informationer for at bedømme din brug af hjemmesiden, for at sammensætte rapporter over dine aktiviteter på hjemmesiden og for at præstere yderligere tjenesteydelser der er forbundet med hjemmesidebrug og internetbrug overfor DefShop. De overførte IP-adresser fra din browser inden for rammen af Google Analytics bliver ikke sammenført med andre data fra Google.

Du kan forhindre lagringen af cookies gennem indstillinger af din browser-software. Vi gør dig dog opmærksom på, at du i givet fald ikke kan benytte samtlige funktioner på DefShops hjemmesider i fuldt omfang. Ud over dette kan du journalisere dataene, som er skabt gennem cookien vedrørende din brug af hjemmesiden(inkl. din IP-Adresse) samt forhindre forarbejdningen af disse data gennem Google. Dette kan gøres ved at downloade og installere dette link ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) som en tilgængelige browser-plugin.

På DefShops hjemmeside bliver yderligere gennem Webtrekk, en webanalysetjeneste fra udbyderen Webtrekk GmbH, Hannoversche Strasse 19, 10115 Berlin, lagret data, fra hvilke man under anvendelse af pseudonymer skaber brugerprofiler. Formålet med disse brugerprofiler er at analysere besøgsadfærd samt til forbedring og behovstilpasset udarbejdelse af vores tilbud. Til dette kan der anvendes cookies (små tekstfiler), som lagres lokalt på computeren ved besøg af sider, som dermed muliggør en genkendelse ved et nyt besøg på vores hjemmeside. De pseudonymiserende brugerprofiler bliver ikke ført sammen med personrelaterede data over ejeren af pseudonymet, uden en særskilt tilsendt udtrykkelig indvilligelse af den berørte. Du kan til enhver tid, med fremtidig virkning, gøre indsigelse imod dataindsamling og -lagring til webanalyseformål. Til det bedes du henvende dig til vores kundeservice på (Tel.: +49 30 40998241, Fax: 0049 (0)30 - 409982401, E-mail: [email protected]).

Brug af Facebook Social Plugins

Vi tilbyder dig muligheden at dele bestemte indhold fra DefShops hjemmeside med dine kontakter på Facebook. Til dette bruger vi social plugins fra Facebook. Disse plugins stilles til rådighed af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). En oversigt og udseendet af Facebooks social plugins kan findes her. Yderligere almene informationer om social plugins kan læses her

Ved besøg på vores hjemmesider efterspørger din browser om Facebooks social plugins kode. Denne efterspørgsel sker direkte til en Facebook-server, som implementerer koden på hjemmesiden, som kan ses på din skærm. Af den grund har vi ikke nogen umiddelbar indflydelse på omfanget hos Facebook.

Ifølge deres egne angivelser lagrer Facebook i et tidsrum af 90 dage : dato og klokkeslet for et besøg, den konkrete internetadresse, hvor det sociale plugin befinder sig og yderligere teknisk data, såsom f.eks. IP-adressen, browsertypen eller driftssystemet, for at optimere Facebooks tjenester yderligere. Efter udløbet af de 90 dage anonymiseres dataene, så disse ikke længere kan anvendes i forbindelse med dig. Yderligere informationer fra Facebook til dette tema kan du finde her.

Når du er logget på Facebook samtidigt med at du besøger DefShop, kan Facebook tilordne de sider som du har besøgt til din Facebook profil. Ved at klikke på et social plugin fra Facebook bliver informationen vedrørende denne interaktion formidlet og lagret hos Facebook.

Henvisningerne fra Facebook vedrørende persondatabeskyttelse samt yderligere indstillingsmuligheder til beskyttelse af privatsfæren kan du hente her. Hold dig venligst regelmæssigt opdateret og informeret gennem de angivne links til Facebook, da datasikkerhedsbestemmelserne fra Facebook hyppigt bliver aktualiseret og tilpasset på grund af udvidede funktioner ved social plugins.

Kontrakttekst

Vi gemmer kontraktteksten og sender ordreinformationerne til dig pr. e-mail. Du kan til hver en tid se de generelle forretningsbetingelser her. Tidligere ordrer kan du se på din kundekonto.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til gratis information, rapport, spærring og i givet fald sletning med hensyn til deres lagrede data. Kontakt venligst vores kundeservice på Tel.: +49 30 40998241 eller per e-mail til [email protected], eller send os dine krav per fax til: 0049 (0)30 – 40998240.

Du kan også kontakte vores kundeservice vedrørende alle andre spørgsmål om forarbejdning eller brug af din data.

Skulle du have yderligere spørgsmål til temaet databeskyttelse, så kontakt venligst vores support:

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH

Thomas Fritsch

Wiesenring 2

04159 Leipzig

Tel: +49 341 4653-182

Fax: +49 341 4653-423


[email protected]

Betaling
Hvordan får jeg mine penge tilbage?

Refusionen varierer afhængigt af betalingsmetoden og foretages inden for 10 arbejdsdage efter returneringen er behandlet.

KLARNA køb på konto

Hvis du allerede har betalt fakturaen til KLARNA, tilbagebetaler KLARNA beløbet automatisk inden for 4-6 arbejdsdage.

Kreditkort

Beløbet returneres automatisk til dit kreditkort af KLARNA inden for 4-6 arbejdsdage.

Øjeblikkelig bankoverførsel

Beløbet overføres automatisk af KLARNA inden for 4-6 arbejdsdage til den bankkonto, du brugte.

PayPal

Beløbet refunderes automatisk til din PayPal-konto, når det er behandlet med succes.

Amazon Pay

Kreditten fra dit retur returneres automatisk til Amazon Pay. Du får derefter godtgørelse direkte af Amazon.

Jeg har modtaget en påmindelse, selvom jeg allerede har sendt min tilbagevenden tilbage.

Når du har sendt pakken til os, skal du logge ind her (https://app.klarna.com/login) og vælge den tilsvarende faktura. På fakturasiden skal du klikke på "Rapporter retur" i menuen og bekræfte dette ved at klikke på "Jeg har returneret varer".

Så snart vi har modtaget din retur, opdaterer vi din faktura og sender dig en bekræftelse. Du kan selvfølgelig også logge ind her (https://app.klarna.com/) for at se, om der stadig er et beløb åbent på din faktura.

Hvis returneringen ikke er registreret inden for den nye betalingsperiode, bedes du kontakte Klarna-kundeservice (efter at du er logget ind skal du blot klikke på “kundeservice”). Bare rolig, automatiske påmindelser trækkes let, når returnering modtages. Så snart vi har modtaget returneringen, rapporterer vi automatisk til Klarna under alle omstændigheder, at fakturaen ikke længere er gyldig eller er reduceret i henhold til de returnerede varer.

Betalingsformer

Hos Defshop er det muligt at betale på følgende måder:Betaling pr. Paypal

Betalingsformen Paypal gør det muligt for dig at betale ordren efter ordreafgivelsen med et tilgodehavende på din Paypal-konto eller med dit kreditkort. Dertil skal du blot efter købet klikke på Paypal-linket og gennemføre betalingen. Din ordre sendes så direkte efter betalingen. Ordrer, som vi modtager inden kl. 15, sendes normalt samme dag.

Betaling med kreditkort

Du kan betale med kreditkort, hvis du ejer et master- eller visa-kort. Sørg for at indtaste alle informationer korrekt. Din ordre sendes straks efter ordreafgivelsen og afsluttet betaling. Ordrer, som vi modtager inden kl. 15, sendes normalt samme dag.

OBS! Hvis du ønsker at betale med kreditkort, skal du sørge for at kreditkortets ejer, ordregiver og leveringsadresse er identiske. I modsat fald må du desværre regne med en forsinkelse, da kortet så skal kontrolleres først.

Til sidst vedrørende betalingsformer, hvorved ordren ikke frigives straks.

OBS! I den seneste tid sker det oftere, at postbudet ikke efterlader noget meddelelseskort. I så fald beder vi dig spørge på dit posthus eller at informere os pr. telefon under +44 208 068 4728 eller e-mail til [email protected]

FORSENDELSE
Fragt

Forsendelsesomkostningerne til Danmark er 39,00 danske kroner.


Vi leverer med Bring.

Forsendelsestid

Hvor lang er den gennemsnitlige leveringstid?

Hos DefShop varer leveringen normalt 3-4 arbejdsdage. Af erfaring vil vi her gøre opmærksom på, at levering med posten på og mellem helligdage tager længere tid.

Har betalingsformen indflydelse på leveringstiden?

Ja: Hvis du bestiller med en direkte betalingsmåde, sender vi normalt din vare den efterfølgende dag. Hvis du sender pengene, sender vi varen straks efter at vi har modtaget pengene. Det betyder i praksis, at din pakke i reglen sendes 2-3 dage efter, at du har overført pengene.

Hvad sker der, efter jeg har afgivet min ordre?

1.   Efter du har afgivet din ordre, modtager du en e-mail med din ordrebekræftelse og vores bankforbindelse endnu engang. Vigtigt: Vi har kun modtaget din ordre, hvis du modtager en ordrebekræftelse. I modsat fald gør som følger: Kontroller din mappe med uønsket post, for at se om e-mailen eventuelt er havnet der. Hvis den ikke er der, har vores system ikke registreret din ordre. I dette sjældne tilfælde kan du bare sende os en e-mail til [email protected], og så undersøger vi straks sagen.

2.   Du modtager endnu en e-mail, så snart vi har modtaget betalingen (kun ved forudbetaling).

3.   Vi sender din vare. Også det informerer vi dig om pr. e-mail. Efter 3-4 arbejdsdage er pakken så allerede hos dig og vi ønsker dig god fornøjelse med den.

Der mangler en artikel i min ordre. Hvad kan jeg gøre?

Kontroller først din faktura - er der en note, hvis den bestilte vare ikke længere var tilgængelig?

Hvis der ikke er nogen note, og varen stadig ikke kan findes, bedes du straks kontakte vores kundeservice på [email protected] eller 030/409 982 41.

Vi har brug for billeder af den modtagne boks, som vi kontrollerer bagefter. Send ikke pakken tilbage til os, opbevar den og opbevar de leverede varer. Vores kundeservice vil naturligvis altid informere dig, så snart vi har flere oplysninger.

Selvfølgelig vil vi forsøge at afklare sagen til din fordel så hurtigt som muligt.

Logistikpartner

DefShops logistikpartner til Danmark er UPS.

UPS står for United Parcel Service, endnu en stor logistikvirksomhed, som vi sender dine ekspres-forsendelser med. Som verdens største ekspres- og pakketjeneste er UPS samtidig en førende udbyder af specialiserede transport-, logistik-, kapital- og e-commerce-serviceydelser. Hver dag administrerer UPS floden af varer, finanser og informationer over hele verden i over 200 lande og områder.

Hvordan kan jeg spore min ordre?

Vi sender dig en såkaldt sporingskode via e-mail. Denne kode sendes med forsendelsesbekræftelses-e-mailen. Du kan indtaste denne kode på de respektive hjemmesider for vores logistikpartnere og dermed spore nøjagtigt, hvor din pakke er i øjeblikket.

DHL

UPS

DPD

Min pakke er ikke ankommet, hvad kan jeg gøre?

Kontroller først det sporingsnummer, vi sendte dig via e-mail. Er pakken allerede leveret? Desværre kan der undertiden være forsinkelser i leveringen. Måske blev pakken leveret til din nabo og glemte at informere dig?

Hvis du stadig ikke kan finde pakken, bedes du kontakte vores kundeservice på 030/409 982 41 eller via e-mail til [email protected] og beskrive din anmodning. Vi finder helt sikkert en løsning.

Min pakke kunne ikke leveres og er nu på vej tilbage. Hvad sker der nu

Desværre kan der altid opstå fejl under levering, hvorfor pakken ikke kan leveres og returneres til os af den tilsvarende forsendelsesudbyder.

I dette tilfælde skal du kontrollere, om du har indtastet alle adressedata korrekt.

Generelt kan vi ikke sende din pakke igen, hvis du har afgivet ordren med Klarnas betalingsmetode.

Din ordre annulleres derefter efter modtagelse af returneringen, og du bliver nødt til at bestille igen.

Med betalingsmetoderne PayPal og AmazonPay er en ny forsendelse mulig, forudsat at ordren endnu ikke er returneret i vores system. Kontakt blot vores kundeservice.

STØRRELSESTABELLER
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Vores kundeservice er åbent man. – fre. fra 8.00 – 19.00

Du er også altid velkommen til at kontakte os på: [email protected]