USE THE CODE: INT30 FOR 30% DISCOUNT ON HIGHEST PRICED ITEM IN CART

§ 1 Rozsah platnosti a poskytovatel

§ 2 Uzavření smlouvy

§ 3 Ceny

§ 4 Náklady na zásilky

§ 5 Dodací podmínky a podmínky k vlastnímu zásobování

§ 6 Platební podmínky

§ 7 Výhrada vlastnictví

§ 8 Podmínky stornování

§ 9 Právo na vrácení zboží, přídavně k podmínkám stornování

§ 10 Plnění záruky

§ 11 Záruka

§ 12 Závěrečná ustanovení

 

§ 1 Rozsah platnosti a poskytovatel

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny objednávky provedené spotřebiteli (§ 13 BGB) prostřednictvím Online-Shopu firmy DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin.

1.2   DefShop je certifikovaný Online-Shop a podřizuje se kodexu od Trusted Shops (informace na webové stránce www.trustedshops.de).

§ 2 Uzavření smlouvy

2.1   Zobrazení výrobku v Online-Shopu slouží k poskytnutí nabídky. Kliknutí na buton [Nyní potvrdit] potvrzujete závazné zakoupení. Naše výrobky prodáváme jen pro privátní použití a v množství pro domácí potřebu.

2.2   Vaší objednávku můžeme přijmout zasláním separátního potvrzení emailem nebo dodávkou zboží během pěti dnů. Potvrzení příjmu objednávky se provádí automatickým emailem po odeslání objednávky a neznamená uzavření smlouvy.

2.3   Jestliže obsahuje naše potvrzení zakázky chyby v záznamu nebo tiskové chyby anebo obsahuje určení ceny technikou způsobené chyby v přenosu dat, pak jsme oprávnění k popření. Již provedené platby budou obratem uhrazeny.

§ 3 Ceny

Ceny uvedené na našich stránkách obsahují daň z přidané hodnoty a jiné části související s cenou.

§ 4 Náklady na zásilky

4.1   Za každou zásilku v Německu účtujeme paušální částku 4,65 EUR. Za zásilky na dobírku 8,65 EUR. Příslušné náklady na zásilky do zahraničí najdete v našem Shopu pod bodem „ Kondice dodávek

4.2   Při placení zásilky na dobírku v Německu se platí přídavný poplatek ve výši 2,00 EUR, který vyžaduje doručovatel pošty přímo na místě. Další daně nebo vydaje nevznikají.

4.3   Při dodávce do zahraničí mimo EU se platí cla, daně a poplatky. O clu při dodávce do zahraničí mimo EU se můžete informovat např. v následujícím odkazu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

O dovozních daňových poplatcích při dodávkách do zahraničí mimo EU se můžete informovat např. v následujícím odkazu:

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

Informace speciálně pro Švýcarsko najdete např. v odkazu:

http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Dodací podmínky a podmínky k vlastnímu zásobování

5.1   Jen v Německu přepravuje dodávky DHL. Zásilky do zahraničí se předávají příslušné zásilkové firmě v dotyčné zemi.

5.2  Jestliže není možné dodat zboží ani při třetím pokusu, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Zaplacené částky Vám okamžitě vrátíme.

5.3  Jestliže už není objednaný artikl k dispozici, protože ho nám náš dodavatel bez našeho zavinění nemůže dodat, můžeme odstoupit od smlouvy. V takovém případě Vás budeme okamžitě informovat a popřípadě Vám nabídneme dodání srovnatelného artiklu. V případě, že není k dispozici srovnatelný artikl anebo když si takovou dodávku nepřejete, nahradíme Vám okamžitě zaplacenou částku.

§ 6 Platební podmínky

6.1   Platby je možné provádět předplacením, na fakturu, na dobírku, platební kartou, zvláštním převodem, přes PayPal nebo Skrill.

6.2   Při volbě placení předem Vám oznámíme naše bankovní spojení při potvrzení objednávky. Účtovanou částku je třeba zaplatit během 14 dnů na náš účet. Při placení platební kartou se účtuje odpovídající částka po ukončení objednávky. O ostatních způsobech placení se informujte pod bodem 2.1 na naší informační stránce (http://cz.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3   Placení na fakturu: Ve spolupráci s Klarna Vám nabízíme jako jeden druh placení nákup na fakturu. Při placení s Klarna nemusíte zadávat Vaše bankovní spojení, zaplatíte teprve až obdržíte Vaše zboží. Právo na vyúčtování máte jen v případě, když byly Vaše požadavky uznány soudem nebo jsou nepopíratelné anebo z naší strany písemně uznané. Retenční právo můžete uplatnit jen v případě, jestliže máte požadavky ze stejného smluvního vztahu. Při placení přes Klarna je možná dodávka jen na fakturační adresu. Prosíme Vás o pochopení. Při placení na fakturu prostřednictvím Klarna obdržíte vždy nejdříve zboží a potom máte 14-denní platební lhůtu. Další informace a všeobecné obchodní podmínky od Klarna pro placení na fakturu najdete v plném znění zde: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.

Úplné všeobecné obchodní podmínky pro nákup na fakturu přes Klarna najdete zde (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf)

Klarna kontroluje a hodnotí údaje spotřebitele a používá k tomu v oprávněném případě výměnu dat s jinými firmami a informačními prameny (kontrola bonity). Jestliže není zaručena bonita spotřebitele, může mu Klarna AB odepřít tento způsob placení a musí ho informovat o jiných možnostech. Vaše osobní údaje se zpracovávají v souladu se zákonem o ochraně dat, nepoužívají se pro reklamní účely a nepředávají se třetí osobě. Zde se můžete podrobně informovat o ustanoveních k ochraně dat ze strany Klarna (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)

Další informace o Klarna najdete na webové stránce www.klarna.de

Klarna AB, firmy - a korporační číslo: 556737-0431

§ 7 Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení. Před přechodem do vlastnictví není bez našeho souhlasu dovolená konfiskace, bezpečnostní převzetí do vlastnictví, zpracování nebo změna zboží.

§ 8 Podmínky stornování

Pravo na stornování

Během 14 dnů můžete bez udání důvodů písemně (např. dopisem, faxem, emailem) stornovat zakázku nebo – jestliže jste obdrželi zboží ještě před vypršením lhůty – stornovat jeho zpětnou zásilkou. Lhůta začíná v okamžiku obdržení tohoto písemného vysvětlení, nezačíná po obdržení zboží příjemcem ani před splněním našich povinností podle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 odstavec 1 a 2 EGBGB, stejně jako našich povinností podle § 312g odstavec 1 věta 1 BGB ve spojení s článkem 246 § 3 EGBGB. Pro dodržení lhůty k stornování stačí včasné odeslání odvolání nebo zboží.

Storno je zapotřebí zaslat na adresu:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (místní tarif)

Email: [email protected]

Následky stornování

V případě platného stornování musí obě strany navrátit obdržené výkony a popřípadě i zisky z použití (např. úroky). Jestliže nám nemůžete navrátit přijaté zboží nebo zisk z používání (např. přednosti z používání) nebo jen částečně anebo jen ve zhoršeném stavu, musíte nám uhradit odpovídající hodnoty. Za zhoršení stavu zboží nám musíte uhradit jeho hodnotu v případě, že toto zhoršení přesahuje běžný rozsah způsobený normální kontrolou vlastností artiklu nebo přezkoušením jeho funkce. Pod „Kontrolou vlastností artiklu a přezkoušení jeho funkce" se rozumí testování a zkoušení artiklu jak je to běžné v normálním obchodě.

Zboží, které je možné zaslat v balíku můžete zasílat na naší odpovědnost. Náklady na zpětnou zásilku musíte uhradit v případě, když odpovídá dodané zboží objednanému a jestliže nepřesahuje cena vraceného zboží částku 40 € anebo jestliže jste při vyšší ceně zboží, v okamžiku stornování, ještě nezaplatili plnou cenu nebo smluvně sjednanou splátku. Ve zbývajících případech je pro Vás zpětná zásilka bezplatná. Zboží, které není možné odeslat balíkem u Vás vyzvedneme. Povinnosti k úhradě plateb musí být splněny do 30 dnů. Lhůta začíná pro Vás odesláním Vašeho prohlášení o stornování nebo odesláním zboží, pro nás pak v okamžiku příjmu.

Financované obchody

Jestliže financujete kupní smlouvu půjčkou a později stornujete, pak nejste vázáni na smlouvu k půjčce, jestliže tvoří obě smlouvy jeden hospodářský celek. Toto přichází v úvahu obzvlášť v případě, jestliže jsme současně poskytovatelem půjčky anebo jestliže využívá Váš poskytovatel půjčky naší spolupráci. Jestliže jsme již obdrželi půjčku při uplatnění stornování nebo při navrácení zboží, přebírá poskytovatel půjčky ve vztahu k Vám z hlediska právních následků stornování nebo vrácení zboží naše práva a povinnosti k financované smlouvě. Posledně jmenované neplatí, jestliže je předmětem dotyčné smlouvy získání finančních instrumentů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů).

Jestliže chcete vyloučit smluvní vazbu, uplatněte Vaše právo na stornování a stornujte přídavně i smlouvu o půjčce.

Výjimky práva na stornování

Právo na stornování neplatí u smluv sjednaných komunikačními prostředky

- při dodávkách zboží, které bylo zhotoveno podle specifikace zákazníka

nebo

- které bylo upraveno podle jeho osobních požadavků

nebo

- které není, na základě jeho vlastností, vhodné pro zpětnou zásilku

nebo

- u zboží, které se může zkazit nebo jehož doba trvanlivosti by byla překročena

nebo

- pro dodávky audio nebo video nahrávek a softwaru, jestliže byly tyto nosiče dat zbaveny pečetě

nebo

- pro dodávky novin, časopisů a obrázkových tiskovin, ledaže zdělil spotřebitel telefonicky odpovídající ke smlouvě.

Konec podmínek pro stornování

8.1   Bez omezení práva na stornování Vás prosíme:

-   zabraňte poškození a znečištění, neperte artikly a neodstraňujte etikety stejně jako zasílejte artikly zpět v originálním balení, s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi balení. Prosíme, používejte ochranné balení (obzvlášť boty se mají zasílat v originálním kartónu, ještě navíc zabaleným v balíku) Jestliže již nemáte originální balení zajistěte ochranu před poškozením vhodným obalovým materiálem.

-   zboží se zaplaceným poštovným resp. s naší nálepkou pro zpětnou zásilku/balíkovou známkou zašlete na naší adresu a uschovejte si doklad o odeslání.

-   před odesláním ohlaste Vaši zpětnou zásilku na telefonním čísle 030-409 982 41 Tím nám umožníte nejrychlejší přiřazení artiklu.

8.2   Jestliže využijete práva na stornování musíte zaplatit náklady na zpětnou zásilku v případě, když odpovídá dodané zboží objednanému a jestliže nepřesahuje cena vraceného zboží částku 40 € anebo jestliže jste při vyšší ceně zboží, v okamžiku stornování, ještě nezaplatili plnou cenu nebo smluvně sjednanou splátku. Ve zbývajících případech je pro Vás zpětná zásilka bezplatná.

§ 9 Právo na vrácení zboží, přídavně k podmínkám stornování

9.1   Přídavně k zákonnému právu na stornování Vám poskytujeme právo na vrácení zboží do 30 dnů.

9.2   Vaše právo na stornování můžete uplatnit zpětnou zásilkou zboží, bez udání důvodů, během 30 dnů. Jen u zboží, které není možné odeslat v balíku (např. u neskladného zboží) můžete písemně zažádat o vrácení resp. převzetí zboží. Lhůta začíná příjmem zboží příjemcem.

9.3   K dodržení lhůty stačí včasné odeslání zboží bez písemného zažádání.

9.4   Zboží, které je možné zaslat v balíku můžete zasílat na naší odpovědnost. Náklady na zpětnou zásilku musíte uhradit v případě, když odpovídá dodané zboží objednanému a jestliže nepřesahuje cena vraceného zboží částku 40 € anebo jestliže jste při vyšší ceně zboží, v okamžiku stornování, ještě nezaplatili plnou cenu nebo smluvně sjednanou splátku. Ve zbývajících případech je pro Vás zpětná zásilka bezplatná. Zboží, které není možné odeslat balíkem u Vás vyzvedneme.

9.5   Zpětnou zásilku nebo písemnou žádost o převzetí vraceného zboží zasílejte na:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (místní tarif)

Email: [email protected]

9.6   V případě platného stornování musí obě strany navrátit obdržené výkony a popřípadě i zisky z použití (např. při zhoršení stavu zboží a za zisk z používání (např. výhody z používání), které může být vráceno jen částečně anebo jen ve zhoršeném stavu

musíte nahradit odpovídající

hodnotu.

9.7   Povinnosti k úhradě plateb musí být splněny do 30 dnů. Lhůta začíná pro Vás odesláním Vašeho prohlášení o stornování nebo odesláním zboží, pro nás pak v okamžiku příjmu.

9.8   Pro uplatnění práva na vrácení musíte zabránit poškození a znečištění, neprat artikly a neodstraňovat etikety stejně jako zasílat zpět artikly v originálním balení, s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi balení. V opačných případech máme právo uplatnit snížení hodnoty zboží anebo vrácení odmítnout.

9.9   Prosíme, používejte ochranné balení (obzvlášť boty se mají zasílat v originálním kartónu, ještě navíc zabalené v balíku).

9.10   Prosíme odesílejte zboží se zaplaceným poštovným resp. s naší nálepkou pro zpětnou zásilku/balíkovou známkou, na naší adresu a uschovejte si doklad o odeslání Prosíme, uschovejte si doklad o odeslání.

9.11   Prosíme Vás, před odesláním ohlaste Vaši zpětnou nabídku na telefonním čísle 030-409 982 41. Tím nám umožníte nejrychlejší přiřazení artiklu.

9.12   Zákonné právo na odvolání smlouvy zůstává v každém případě nedotčené předchozími pravidly (číslo 9.1 – 9.11).

§ 10 Plnění záruky

Plnění záruky probíhá podle zákonných ustanovení.

§ 11 Ručení

11.1   Vylučujeme ručení za mírně hrubé porušení povinností, pokud se netýká podstatných povinností vyplývajících ze smlouvy, škod z ohrožení života, tělesného zranění, škod na zdraví, záruk nebo nároků platných podle zákona o ručení za výrobek. Podstatné povinnosti ze smlouvy jsou takové povinnosti, jejichž splnění teprve umožňuje řádné splnění smlouvy a na které se jako zákazník můžete spolehnout.

11.2   Totéž platí pro porušení povinností našich pomocných pověřenců a zákonných zástupců.

§ 12 Závěrečná ustanovení

12.1   Tyto všeobecné podmínky užívání upravují obsáhle a konečně smluvní vztahy. Změny a doplňky jsou platné jen v písemném provedení. Toto platí i pro zrušení tohoto ustanovení o písemném provedení.

12.2   V případě, že dojde k neplatnosti jedno ustanovení z těchto všeobecných obchodních podmínek, zůstává zbytek této smlouvy platný. Místo jednoho neplatného ustanovení platí příslušné zákonné předpisy.

12.3   Zde platí právo Německé spolkové republiky s výlukou pravidel kupního práva UN (CISG).

12.4   Kupní smlouvu můžete uzavřít v němčině nebo v angličtině.

12.5   Jestliže jste podnikatel nebo nemáte v Německu ani v jiné členské zemi EU žádný příslušný soud nebo jste zaměnili Vaše bydliště za bydliště v zahraničí po platnosti těchto všeobecných uživatelských podmínek nebo je Vaše bydliště a místo Vašeho pobytu neznámé v době obžaloby, pak je příslušný soud nacházející se v místě sídla DefShopu.