SAVE NOW: USE CODE TOPTEN FOR 10% OFF The coupon is not combinable. The following brands are excluded: Premium Brands, Nike, Jordan, Freddy, Alpha Industries, Sean John, Pegador.

§ 8 Podmínky stornování


Právo na stornování

Během 14 dnů můžete bez udání důvodů písemně (např. dopisem, faxem, emailem) stornovat zakázku nebo – jestliže jste obdrželi zboží ještě před vypršením lhůty – stornovat jeho zpětnou zásilkou. Lhůta začíná v okamžiku obdržení tohoto písemného vysvětlení, nezačíná po obdržení zboží příjemcem ani před splněním našich povinností podle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 odstavec 1 a 2 EGBGB, stejně jako našich povinností podle § 312g odstavec 1 věta 1 BGB ve spojení s článkem 246 § 3 EGBGB. Pro dodržení lhůty k stornování stačí včasné odeslání odvolání nebo zboží.

Storno je zapotřebí zaslat na adresu:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (místní tarif)

Email: [email protected]

Následky stornování

V případě platného stornování musí obě strany navrátit obdržené výkony a popřípadě i zisky z použití (např. úroky). Jestliže nám nemůžete navrátit přijaté zboží nebo zisk z používání (např. přednosti z používání) nebo jen částečně anebo jen ve zhoršeném stavu, musíte nám uhradit odpovídající hodnoty. Za zhoršení stavu zboží nám musíte uhradit jeho hodnotu v případě, že toto zhoršení přesahuje běžný rozsah způsobený normální kontrolou vlastností artiklu nebo přezkoušením jeho funkce. Pod „Kontrolou vlastností artiklu a přezkoušení jeho funkce" se rozumí testování a zkoušení artiklu jak je to běžné v normálním obchodě.

Zboží, které je možné zaslat v balíku můžete zasílat na naší odpovědnost. Náklady na zpětnou zásilku musíte uhradit v případě, když odpovídá dodané zboží objednanému a jestliže nepřesahuje cena vraceného zboží částku 40 € anebo jestliže jste při vyšší ceně zboží, v okamžiku stornování, ještě nezaplatili plnou cenu nebo smluvně sjednanou splátku. Ve zbývajících případech je pro Vás zpětná zásilka bezplatná. Zboží, které není možné odeslat balíkem u Vás vyzvedneme. Povinnosti k úhradě plateb musí být splněny do 30 dnů. Lhůta začíná pro Vás odesláním Vašeho prohlášení o stornování nebo odesláním zboží, pro nás pak v okamžiku příjmu.

Financované obchody

Jestliže financujete kupní smlouvu půjčkou a později stornujete, pak nejste vázáni na smlouvu k půjčce, jestliže tvoří obě smlouvy jeden hospodářský celek. Toto přichází v úvahu obzvlášť v případě, jestliže jsme současně poskytovatelem půjčky anebo jestliže využívá Váš poskytovatel půjčky naší spolupráci. Jestliže jsme již obdrželi půjčku při uplatnění stornování nebo při navrácení zboží, přebírá poskytovatel půjčky ve vztahu k Vám z hlediska právních následků stornování nebo vrácení zboží naše práva a povinnosti k financované smlouvě. Posledně jmenované neplatí, jestliže je předmětem dotyčné smlouvy získání finančních instrumentů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů).

Jestliže chcete vyloučit smluvní vazbu, uplatněte Vaše právo na stornování a stornujte přídavně i smlouvu o půjčce.

Výjimky práva na stornování

Právo na stornování neplatí u smluv sjednaných komunikačními prostředky

- při dodávkách zboží, které bylo zhotoveno podle specifikace zákazníka nebo

- které bylo upraveno podle jeho osobních požadavků nebo

- které není, na základě jeho vlastností, vhodné pro zpětnou zásilku nebo

- u zboží, které se může zkazit nebo jehož doba trvanlivosti by byla překročena nebo

- pro dodávky audio nebo video nahrávek a softwaru, jestliže byly tyto nosiče dat zbaveny pečetě nebo

- pro dodávky novin, časopisů a obrázkových tiskovin, ledaže zdělil spotřebitel telefonicky odpovídající ke smlouvě.

Konec podmínek pro stornování

8.1   Bez omezení práva na stornování Vás prosíme:

-   zabraňte poškození a znečištění, neperte artikly a neodstraňujte etikety stejně jako zasílejte artikly zpět v originálním balení, s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi balení. Prosíme, používejte ochranné balení (obzvlášť boty se mají zasílat v originálním kartónu, ještě navíc zabaleným v balíku) Jestliže již nemáte originální balení zajistěte ochranu před poškozením vhodným obalovým materiálem.

-   zboží se zaplaceným poštovným resp. s naší nálepkou pro zpětnou zásilku/balíkovou známkou zašlete na naší adresu a uschovejte si doklad o odeslání.

-   před odesláním ohlaste Vaši zpětnou zásilku na telefonním čísle 030-409 982 41 Tím nám umožníte nejrychlejší přiřazení artiklu.

8.2   Jestliže využijete práva na stornování musíte zaplatit náklady na zpětnou zásilku v případě, když odpovídá dodané zboží objednanému a jestliže nepřesahuje cena vraceného zboží částku 40 € anebo jestliže jste při vyšší ceně zboží, v okamžiku stornování, ještě nezaplatili plnou cenu nebo smluvně sjednanou splátku. Ve zbývajících případech je pro Vás zpětná zásilka bezplatná.